Uitnodiging tot deelname focusgroepen long-COVID-19

27-07-23

CEBAM is benieuwd naar de ervaringen van hulpverleners die patiënten behandelen/behandeld hebben binnen het zorgtraject long-COVID-19. CEBAM zal hiervoor 2 online focusgroepen organiseren waarvoor accreditatie zal worden aangevraagd en een vergoeding van 65 euro zal worden voorzien.

Sinds vorig jaar is het zorgtraject voor patiënten met long-COVID-19 binnen de eerste lijn in gebruik. Indien u patiënten behandelt/behandeld hebt binnen het zorgtraject long-COVID-19, zou CEBAM graag uw ervaringen hieromtrent horen. Men zal hiervoor 2 online focusgroepen organiseren met zowel onze discipline als andere disciplines die patiënten behandelen binnen het zorgtraject long-COVID-19. Deze focusgroepen zullen doorgaan op dinsdag 22 augustus 2023 van 12u-14u en woensdag 23 augustus van 12u-14u

Uw mening, feedback en ervaring kan van groot belang zijn om mogelijke barrières en facilitatoren in kaart te brengen en voorstellen te formuleren om het huidige zorgtraject long-COVID-19 alsook toekomstige zorgtrajecten verder te optimaliseren.  

De focusgroepen zullen steeds digitaal doorgaan, accreditatie zal aangevraagd worden en uw deelname wordt financieel vergoed met €65. 

Mocht u interesse hebben om hieraan deel te nemen, gelieve dan voor maandag 7 augustus contact op te nemen met Kristina Denissen (kristina.denissen@cebam.be). Vermeld hierbij aan welke focusgroep u wenst deel te nemen, de provincie waarin u werkzaam bent, uw leeftijd, geslacht en het type van praktijk (solo-, groeps- of wijkgezondheidscentrum). Op basis van het aantal geïnteresseerde deelnemers zullen we een selectie maken. Tegen donderdag 10 augustus verneemt u of u weerhouden bent en aan welke focusgroep u zal deelnemen.