STATEN-GENERAAL GEESTELIJKE GEZONDHEID www.statengeneraalggz.be #STOELENTEKORT

07-09-22

Actie tegen wachttijden – Oproep tot deelname

De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid is een platform van meer dan 45 organisaties die samen strijden voor een beter beleid op vlak van geestelijke gezondheid. In de voorbije periode werd onder meer gewerkt rond de problematiek van de lange wachttijden.

De werkgroep wachttijden schreef al een rapport met aanbevelingen. Op voorstel van PC Bethanië willen we nu ook actie voeren om deze problematiek onder de aandacht te brengen.

Op 20 oktober 2022 organiseren we een actiedag in gans Vlaanderen onder de noemer #STOELENTEKORT

In bijlage vinden jullie de oproep tot deelname. Alvast erg bedankt om dit te verspreiden bij de partners in jullie netwerk. 

Oproep tot deelname