18-03-22

Das Haus stelt nieuwe project Sounds for the Soul voor.

Vorige zomer werd in Brussel het project ‘Sounds for the Soul’ gelanceerd. Als warme geste aan alle Brusselaars die door een moeilijke periode van hun leven gaan door hen een  één-op-één live muzikale ervaring te geven helpt hen doorheen muziek hun probleem in een nieuw licht te zien. Klassieke muziek is sinds haar ontstaan voor velen een onmisbare steun geweest en is dat ook nu nog. In een moeilijke tijd als deze is kunst meer dan ooit nodig om mensen perspectief, hoop en troost te bieden. Sounds for the soul is een initiatief van DAS HAUS, een Brusselse performance- en werkplek voor innovatieve en sociaal geïnspireerde klassieke muziekprojecten. 

Meer info project Sounds for the Soul

 

Iedereen die te maken heeft met een persoonlijk issue of probleem al dan niet als gevolg van de huidige gezondheidscrisis kan een verzoek sturen naar Sounds for the Soul, waarin hij of zij zijn of haar probleem uitlegt. Het team zal de aanvraag onderzoeken en zal de persoon of lokale partner contacteren om het bezoek aan huis te organiseren. Na de bevestiging gaat een professionele muzikant(e) uit het DAS HAUS-netwerk naar het huis of naar de plek van verblijf (bejaardentehuis, ziekenhuis,...) van de persoon en luistert naar zijn of haar probleem. Geïnspireerd door het verhaal van de persoon kiest de muzikant een muziekstuk als weerklank op de persoonlijke struggle en zal het live uitvoeren. 

De muzikanten zijn voor dit project speciaal gevormd in empathisch luisteren en verbindend communiceren om de sessie in goede banen te leiden. Het project heeft echter geen enkele therapeutische pretentie maar is eerder een extra ondersteuning die de deelnemer de kans geeft om zijn of haar probleem met een andere blik te aanschouwen.

Van zodra de aanvraag is bevestigd, is de deelname volledig gratis. De taal die gebruikt wordt tijdens de ontmoetingen met de muzikanten is Nederlands, Frans of Engels. Andere talen kunnen aangevraagd worden en Sounds for the soul zal nagaan of er aan de noden kan voldaan worden. Het gaat om een individuele ervaring. Om een context van vertrouwen en intimiteit te creëren is er niemand anders naast de muzikant en de toehoorder toegelaten in de ruimte. 

Het project kende een onverwacht succes met meer dan 100 sessies over heel Brussel op slechts 2 maanden tijd en een feedback die zo positief was dat een vervolg snel op de agenda stond.

Begin mei starten we dan ook met een tweede editie van een jaar en dit jaar zwermen we ook uit naar Vlaanderen en Wallonië. Hiervoor zoeken wij nog partners om zoveel mogelijk burgers naar het project te kunnen toeleiden.

Om een concreet idee te geven van een sessie, heeft Bruzz hier uitzonderlijk een reportage die Bruzz rond gemaakt.

Bekijk hier de video

Meer info?

Bezoek onze website: www.soundsforthesoul.org 

Stuur ons een mailtje: contact@soundsforthesoul.org 

of bel ons: 0032-475281952 

Vindt ons op Facebook en Instagram: soundsforthesoulbxl 


Sounds for the Soul  - A musical way of saying that we care

 

Logo Das Haus