SGGG - wg wachttijden: Bevraging wachttijdenbeheer

24-03-22

In het kader van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (https://www.statengeneraalggz.be) willen we met de werkgroep wachttijden polsen naar de individuele aanpak wat betreft het beheer van - en omgang met wachttijden. We hopen een goed overzicht te krijgen over good practices binnen de sector.

Het is alom geweten dat organisaties en praktijken binnen de Geestelijke Gezondheidszorg vaak kampen met lange wachttijden. Echter is er weinig zicht op hoe organisaties en praktijken met deze wachttijd omgaan in relatie met de wachtende cliënt en/of hun familie. Via deze enquête krijgen we graag een zicht op dergelijke wachttijdbeheeracties.

De werkgroep Wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg wilt hier meer zicht op krijgen, vandaar deze bevraging. Met de respons willen we GGZ-aanbieders inspireren in wachttijdenbeheeracties.

Deze vragenlijst wil peilen hoe het wachttijdenbeheer gebeurt en richt zich op hulpverleningsorganisaties en zelfstandige praktijken voor kinderen, jongeren en/of volwassenen en/of hun gezinnen en/of families. Mede door deze enquête willen we good practices breder bekend maken.

Deze enquête bestaat uit 7 mogelijke types van wachttijdenbeheer: aanbieden van interventies, aanreiken van zelfhulpmogelijkheden, aanbieden van informatie, contact met de organisatie/praktijk, contact met anderen, andere vormen en evaluatie.

Het invullen neemt ongeveer een kwartier in beslag. De antwoorden op deze bevraging zullen vertrouwelijk behandeld worden. In verdere rapportage zullen de antwoorden anoniem weergegeven worden. Op 4 april, 9:00 uur zullen we de enquête afsluiten. 
 

Neem deel aan de bevraging

 

Bedankt om de bevraging in te vullen!

 

Werkgroep Wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg

Logo SGGG