Referentiepersoon en ontmoetingsconsulent GGZ

07-08-23

Er zijn twee nieuwe opleidingen beschikbaar, deze van 'Referentiepersoon GGZ' of 'Ontmoetingsconsulent GGZ'. Beide opleidingen richten zich specifiek op medewerkers van eerstelijnst- en welzijnsorganisaties die (steeds meer) in aanraking komen met burgers met psychische noden.

Vanuit de integrale zorgreflex wordt er ook steeds meer beroep gedaan op eerstelijns- en welzijnshulpverleners om mee in het zorgverhaal van mensen met psychische problemen een rol op te nemen. Hieronder kan je meer informatie vinden over het opzet, het doelpubliek en de inhoud van de opleidingen.

Referentiepersoon GGZ

Situering van de opleiding

De laatste 25 jaar vond er een “keerpunt’ plaats binnen de geestelijke gezondheidszorg in België. Hierbij werd de zorg binnen residentiële psychiatrische instellingen geleidelijk aan afgebouwd en werd ambulante zorgverlening uitgebreid. Het doel van deze hervormingen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk te behandelen in hun eigen omgeving en sociale structuur. Zorgverleners die werkzaam zijn in talrijke organisaties buiten de geestelijke gezondheidszorg komen hierdoor steeds meer in aanraking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Doorheen de jaren merken we dat er een toenemende nood is aan bijscholing, informatie,… rond de ggz thematiek. Met deze huidige opleiding referentiepersoon ggz willen we tegemoetkomen aan de groeiende vraag tot een verdiepende opleiding in het ontmoeten van,- verbinden met,- en goede zorg verlenen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, buiten de wereld van de geestelijke gezondheidszorg.

Doelpubliek

De opleiding referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg (RP GGZ) richt zich op professionele zorgverleners, niet werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, die aan de slag gaan met (volwassene / oudere) zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij willen we een ruim publiek aanspreken (verpleegkundigen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, referentiepersonen dementie, ergotherapeuten, …).

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding referentiepersoon ggz is tweeledig.

In de eerste plaats is het doel om cursisten zonder vooropleiding in de geestelijke gezondheidszorg van voldoende bagage te voorzien om op hun eigen werkplek op een afgestemde en comfortabele manier zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid te kunnen ontmoeten en vanuit verbinding goede zorg te kunnen verlenen. 

Een tweede doel van de opleiding tot referentiepersoon ggz is het kunnen inspireren, ondersteunen en adviseren van teamleden in het leggen van constructieve verbindende ontmoetingen met zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie

Ontmoetingsconsulent GGZ

Situering van de opleiding

De laatste jaren is het de tendens om zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid in hun thuismilieu of een thuisvervangend milieu te begeleiden en behandelen.  Hierbij wordt beroep gedaan op verschillende zorgverleners over de contexten van zorginstanties heen.  Zorgverleners die werkzaam zijn in talrijke organisaties buiten de geestelijke gezondheidszorg komen dan ook steeds meer in aanraking met zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid. 

Doelpubliek

Ben jij werkzaam in de thuiszorg, woonzorgcentrum, CAW, sociale huisvestingsmaatschappij, algemeen ziekenhuis....en kom jij de laatste jaren steeds meer in aanraking met mensen met een psychische kwetsbaarheid dan is deze opleiding iets voor jou! 

Doel van de opleiding

Wanneer we geconfronteerd worden met zaken die buiten ons normaal verwachtingspatroon liggen, roept dit mogelijks vragen, angsten en weerstand op. Hiernaast wordt ook onze nieuwsgierigheid getriggerd en onze avontuurlijke kant aangesproken. Zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid dagen ons uit om voorbij de grenzen van ‘het gewone’ te reizen en die ‘andere’ andere te ontmoeten over de grenzen van een psychiatrische kwetsbaarheid heen.  Tijdens de ont-moetingsconsulent gaan we samen met jou deze reis aan met het doel jouw rugzak te voorzien met de nodige tools, tips en tricks om goede zorg te verlenen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Meer informatie