19-05-20

De digitale omschakeling als gevolg van COVID-19 bracht heel wat met zich mee. In Vlaanderen willen we proberen om de ervaringen van de clinici te verzamelen. Mogen we ook rekenen op jouw input?

In het kader van de COVID-19 pandemie heeft de overheid alle niet-dringende live-behandelingen stopgezet. Het werd aanbevolen om nog enkel digitaal contact te hebben met patiënten: telefonisch of video-consultatie.
Het RIZIV heeft hiervoor specifieke nomenclatuurnummers gecreëerd, zowel voor de eerstelijnspsychologen als voor de psychiaters. Ook voor de klinisch psychologen werd een richtlijn gepubliceerd om zo veel mogelijk digitaal te werken. 

De sector heeft daar verdeeld op gereageerd, zowel enthousiasme als scepticisme tot complete afwijzing van de  teleconsultaties werd gehoord, zowel bij de patiënten als bij de clinici. Een vrees voor het nieuwe, onbekende kan hierin een factor zijn maar mogelijk is er meer aan de hand. Vermits 3 op de 5 behandelingen opgeschort blijken te zijn (rapport van het Vlaams patiëntenplatform) lijkt deze manier van werken niet voor iedereen een bruikbaar alternatief.
Het doel van dit onderzoek is om de positieve en negatieve ervaringen met teleconsultatie te capteren en te beschrijven (focusgroepen) en te meten zowel in de diverse psy-beroepsgroepen als bij de patiënten. 

Voor de focusgroepen zijn we op zoek naar psychiaters en psychologen met ervaring in deze manier van werken. De vergaderingen (één per groep) zullen digitaal verlopen en ongeveer 90 minuten in beslag nemen. De informatie zal geanonimiseerd worden en enkel voor onderzoek gebruikt.

Als u wenst deel te nemen aan een focusgroep, kan u dit laten weten via 
frieda.matthys@vub.be  Dan wordt er een moment gezocht dat voor meerdere deelnemers haalbaar is.

Alvast bedankt.


Prof. Dr. Frieda Matthys