Psychosociale noden van hulpverleners: wat is er nodig?

07-04-22

Help mee aan het onderzoek van LUCAS KU Leuven om te weten te komen wat er nodig is om aan de psychosociale noden van hulpverleners te voldoen. Bekijk hier hoe je kan deelnemen.

De coronacrisis zorgde de afgelopen twee jaar voor een verhoogde druk op zorgverleners en welzijnswerkers. Wat is er nodig op vlak van ondersteuning? LUCAS KU Leuven organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid twee focusgroepen om een antwoord te vinden op deze vraag, zodat het aanbod in de toekomst beter kan worden afgestemd op de noden.

Bij heel wat hulpverleners resulteerde de druk tijdens de coronacrisis in chronische stress met mentale en lichamelijke uitputting tot gevolg. Platformen als De ZorgSamen en de mobiele supportteams van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg werden opgericht, maar werden door de hulpverleners weinig of niet gebruikt. Hoe komt dit? En wat is er dan wel nodig qua ondersteuning?

Daarvoor is LUCAS KU Leuven op zoek naar een twintigtal hulpverleners uit diverse sectoren (e.g. algemene ziekenhuizen, CAW, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, GGZ, huisartspraktijken, jeugdhulp, kinderopvang, OCMW, thuis- en gezinszorg en thuisverpleging, woonzorgcentra, zorg voor personen met een handicap, etc.) die goed zicht hebben op de psychosociale noden die hulpverleners ervaren.

Tijdens de focusgroep krijgt u de gelegenheid om de psychosociale noden en de ervaringen omtrent het voorziene ondersteuningsaanbod binnen uw werkveld kenbaar te maken. Vanzelfsprekend gebeurt de verwerking van de resultaten met respect voor uw privacy.

De focusgroepen vinden online plaats op vrijdag 6 mei (14u00 - 15u30) en dinsdag 17 mei (10u00 - 11u30). Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen, kan u zich hieronder inschrijven.

 

Hier inschrijven

 

Zorgneticuro