Psychofarmaca niet zonder risico

21-11-23

Patiënten die een behandeling met psychofarmaca volgen, krijgen mogelijk te maken met talrijke risico’s en bijwerkingen. De rol van de psycholoog is des te belangrijker aangezien zulke behandelingen een impact kunnen hebben op het therapeutische proces van de patiënten, maar ook op hun algemene gezondheid.

Psychofarmaca niet zonder risico

Risico's, bijwerkingen en impact op het therapeutisch proces van patiënten

Als psycholoog hebt u een belangrijke rol te spelen bij patiënten die behandeld worden met psychofarmaca zoals benzodiazepines, antidepressiva, psychostimulantia en antipsychotica. Omwille van de impact op het therapeutische proces besteedt u hieraan best de nodige aandacht.

Aangezien u de patiënten regelmatig opvolgt, bent u tevens de best geplaatste persoon om de effecten van psychofarmaca op hun psychologische en cognitieve evolutie in te schatten. De therapeutische sessies zijn de plaats bij uitstek om de dialoog over dit – soms gevoelige – onderwerp aan te gaan en de impact van een behandeling op het welzijn en de ontwikkeling van een persoon in te schatten.

Dat geldt ook voor de risico’s en bijwerkingen.

Risico's en bijwerkingen van psychofarmaca

Patiënten zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en bijwerkingen van hun behandeling of ze ondergaan de bijwerkingen zonder erover te durven praten. Maar die bijwerkingen kunnen een grote invloed hebben op de goede opvolging van de behandeling.

De mogelijke bijwerkingen van een behandeling met psychofarmaca kennen, kan u als psycholoog helpen. Niet alleen om uw patiënten beter te begeleiden maar ook om te herkennen wanneer en hoe die bijwerkingen een impact kunnen hebben op het therapeutische proces.

Kom hierover meer te weten met behulp van de praktische fiches speciaal ontwikkeld voor klinisch psychologen en orthopedagogen. Die fiches bevatten de belangrijkste informatie over psychofarmaca: werkingsmechanismen, indicaties en contra-indicaties, bijwerkingen, opvolging, afbouw en mogelijke alternatieven.

Vind alle fiches op gebruikvanpsychofarmaca.be

De e-learning psychofarmaca speciaal voor u ontwikkeld

Deze praktische fiches komen uit de e-learning ‘Behandelingen met psychofarmaca’ ontwikkeld door de ULB en The Human Link. Doorheen verschillende hoofdstukken wil de e-learning uw kennis over psychofarmaca versterken, uw rol verduidelijken, handvaten aanreiken om over dit onderwerp te praten met uw patiënten en de samenwerking met de voorschrijvende arts bevorderen.

Ga naar de e-learning

Praktische informatie over deze e-learning:

 • Formaat: online, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk/beschikbaar

 • Duur: 1.45 uur

 • Toegang:

  • Klik op de link. U krijgt toegang tot de portaalwebsite van de FOD Volksgezondheid.

  • Lees de instructies en selecteer de e-learning ‘Behandelingen met psychofarmaca’.

  • In het drop-down menu, klink op ‘Link’.

  • Log in met behulp van uw eID.

  • Selecteer de opleiding ‘Behandelingen met psychofarmaca’.

  • U krijgt nu toegang tot de zes hoofdstukken van de e-learning.

U kunt de verschillende hoofdstukken naar wens bekijken en herbekijken.

 Via de portaalwebsite gebruikvanpsychofarmaca.be heeft u tot slot ook toegang tot een hele reeks betrouwbare, gecentraliseerde bronnen die u kunnen helpen in uw dagelijkse praktijk.

Samen zorgen we voor een gepast gebruik van psychofarmaca.

Een initiatief van de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met het RIZIV, het FAGG en de beroepsorganisaties waaronder VVKP.