Proefproject provinciale koepelkringen

23-08-23

Wist je dat VVKP sinds 2015 bezig is met het concept kringwerking voor klinisch psychologen? Wist je dat er in de voorbije jaren 43 kringen werden opgestart? Wist je dat heel wat geëngageerde collega’s hun schouders hieronder zetten?

VVKP zet zich sinds 2015 in voor een lokale kringwerking van klinisch psychologen in Vlaanderen. Ze doet dit om alle klinisch psychologen de mogelijkheid te bieden elkaar beter te leren kennen, nauwer samen te werken, informatie uit te wisselen en nauwer betrokken te zijn bij de evoluties binnen de lokale gezondheidszorg.

Heel wat geëngageerde collega’s geven deze kringen vorm met hun eigen lokale insteken. Bij de start van deze kringwerking wilden we in de eerste plaats onze leden lokaal verenigen. Doorheen de jaren zijn de kringen organisch geëvolueerd en verwelkomen we alle klinisch psychologen en pedagogen die werkzaam zijn in een klinische setting binnen hun eerstelijnszone. Op deze manier zijn de kringen de lokale representatie van het psychologische aanbod binnen de Vlaamse Eerstelijnszones.

De uitbouw en continuering van kringwerking vraagt engagement. Tot op vandaag fungeren de kringen voornamelijk op lokaal niveau. Om te bekijken hoe we mankracht en middelen kunnen bundelen, gingen we gluren bij de buren. Want niet alleen onze beroepsgroep organiseert zich in lokale kringen, ook 10 andere zorgberoepen zijn met deze uitbouw bezig (thuisverpleegkundigen, ergotherapeuten, tandartsen, huisarsten, apothekers, vroedvrouwen, logopedisten, kinesisten, podologen, diëtisten. 'Vele handen maken licht werk’.

We bekijken op dit moment het idee om provinciale koepelkringen op te richten. Welke zaken van kringwerking kunnen we provinciaal gezamenlijk trekken? Welke zaken blijven lokaal? De kringen uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant Oost zijn dit idee verder aan het verkennen en beschouwen we als onze pilootkringen.

Ben je nog geen lid van jouw kring, maar heb je interesse? Zoek jouw kring via het handige kaartje op onze website.

Zoek jouw regiokring