POSITIENOTA 9689: CST en verplichte vaccinatie tegen COVID-19

07-02-22

Hoge Gezondheidsraad licht standpunt toe rond gebruik van Covid Safe Ticket en verplichting tot vaccinatie tegen het coronavirus.

Covid Safe Ticket (3G vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie in het kader van de COVID-19 pandemie en Omikron

In deze stand van kennis en positienota, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een aantal gedeeltelijke antwoorden over de doeltreffendheid van het Covid Safe Ticket (3G [gevaccineerd, getest of genezen], zoals momenteel toegepast in België, vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie op de vaccinatiegraad in de context van de COVID-19 pandemie en Omikron.

Voorlopig is de paper enkel beschikbaar in het Engels, de introductie en kernboodschappen zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands.
 

Bekijk de nota op de website

 

De Hoge Gezondheidsraad werd uitgenodigd om dit verslag op vrijdag 4 februari toe te lichten aan de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

De zitting kan online herbekeken worden via onderstaande button.

Bekijk de zitting in de kamer

Bekijk de presentatie

Documenten:

Bekijk het persbericht

Bekijk het document