29-04-22

De geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen is op zoek naar kandidaten en doet een oproep om individuele eerstelijnspsychologische zorg of individuele gespecialiseerde zorg aan te bieden. Lees hier hoe je je kandidaat kan stellen.

Maandag 25 april is voor de geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen een belangrijke dag: de oproepen naar kandidaat klinisch psychologen (KP), orthopedagogen (KO) en (erkende) organisaties (EO) voor het aanbieden van psychologische zorg, op basis van de noden in de regio’s, werden gelanceerd.

KO/KP/EO kunnen zich vanaf heden kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische zorg en/of het aanbieden van individuele gespecialiseerde zorg. Daarnaast gaat de provinciale procesgroep ‘psychologische functies in de eerste lijn’ op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden.

U vindt de oproepen met verdere toelichting hier:

·         Oproep naar vindplaatsen

·         Oproep naar klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen of erkende organisaties die individuele eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde zorg wensen aan te bieden

Deze oproepen staan ook gebundeld in 1 map, waar je ook de opnames van de belangrijkste infosessies en de FAQ omtrent deze conventie terugvindt.

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:

Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog

Portfolio voor de (erkende) organisaties

Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen.

De procesgroep vraagt om dit portfolio zo snel als mogelijk (bij voorkeur voor 2 mei) in te vullen, gezien er op korte termijn een kwalitatief aanbod beschikbaar moet zijn.

Vanaf 2 mei starten zij met het doornemen van de portfolio's en vervolgens, indien weerhouden, met het opstellen van overeenkomsten. De overeenkomst zal, in eerste instantie, lopen tot en met december 2022. In het najaar vinden individuele samenwerkingsgesprekken met de geconventioneerde KO/KP/EO plaats met oog op mogelijke verlenging van de huidige samenwerking. 

Op 25-04 stonden er ook 2 infomomenten gepland om 12u en 17u, waarin de matchingsprocedure werden toegelicht. U zal de opname hiervan en de gebruikte powerpoint eerstdaags in de openbare map kunnen terugvinden in de map ‘Infosessie matchingsprocedure’: https://bit.ly/3nM9bpW

Bekijk het volledige bericht

 

De provinciale procesgroep ‘psychologische functies in de eerste lijn’