Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België

04-09-20

Het RIZIV vroeg aan het European Social Observatory (OSE) om een onderzoeksrapport te maken over de ongelijkheden tussen sociaaleconomische groepen in de toegang tot onze gezondheidszorg. Men pleit o.m. voor een verbetering van de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg.

Doel van het onderzoeksrapport


Het rapport:

  • analyseert de kenmerken van personen die de grootste moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot noodzakelijke gezondheidszorg.
  • beschrijft voor welke gezondheidsdiensten en -producten er de meeste financiële belemmeringen zijn en analyseert de belangrijkste toegangsdrempels
  • stelt beleidsaanbevelingen voor om de situatie te verbeteren, vooral voor de meest kwetsbaren.

Enkele conclusies van het onderzoeksrapport

 

  • Mensen met een laag inkomen hebben het steeds moeilijker om de kosten voor gezondheidszorg te betalen en de terugbetaalbare kosten voor te schieten.
  • De complexiteit van het Belgische gezondheidszorgsysteem is een belangrijke barrière voor toegang tot de zorg.
  • De digitalisering van sociale, administratieve en gezondheidsdiensten maakt het systeem nog complexer.
  • De onderzoekers roepen de stakeholders in de gezondheidszorg op om een diepgaande dialoog aan te gaan over de vraag hoe we kunnen evolueren naar een betere gezondheidsdekking in ons land.
  • De toegang tot geestelijke gezondheidszorg moet aanzienlijk worden verbeterd. Dit vereist niet
    alleen een verbetering van de dekking, maar ook van de beschikbaarheid van diensten.

Bron: RIZIV

Naar het volledige rapport