08-09-20

Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, het is één van onze grote problemen. Dit onderzoek tracht de wachttijden beter in kaart te krijgen. Een warme oproep dus om dit zoveel mogelijk te verspreiden.

De werkgroep Wachttijden van de Staten Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg lanceert i.s.m. de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) een online bevraging gericht op zorgvragers en zorggebruikers van de geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek brengt in kaart hoe lang men moet wachten op verschillende vormen van ambulante en residentiële psychische zorg (gesprek met een psycholoog, opname in psychiatrisch ziekenhuis,…), en hoe die wachttijd wordt beleefd. Het onderzoek richt zich zowel tot mensen die hulp zochten voor zichzelf, als tot ouders die hulp zochten voor een kind.


De vragenlijst blijft online tot en met zondag 4 oktober. Gezien het belang van dit onderwerp voor onze sector, doen we een warme oproep aan alle collega's om deze vragenlijst zoveel mogelijk te delen met de zorgvragers. De enquête gebeurt online en via een handige affiche kan je de zorgvragers informeren.

Naar de enquête

Download hier de affiche


Indien er nog vragen zijn over het onderzoek of de oproep, kan u zich richten tot onderzoekers Eva Rens, eva.rens@uantwerpen.be, en Prof. dr. Kris Van den Broeck, kris.vandenbroeck@uantwerpen.be.