17-11-20
Online

We verspreiden graag mee de nieuwsbrief van "Onlinehulp voor welzijn en gezondheid" van de Arteveldehogeschool. Ze bevat heel wat interessante informatie voor collega's die geïnteresseerd zijn in online hulpverlening.

Online veerkracht in welzijnswerk en GGZ tijdens de lockdownperiode

Uit een bevraging bij 270 verantwoordelijken van deelwerkingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg blijkt de doorbraak van beeldbellen. Maar dit rapport biedt nog veel meer info, conclusies en aanbevelingen.

Link naar dit onderzoeksrapport

Wil je meewerken aan de appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid?

Dit academiejaar werkt de Artevelde Hogeschool met Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, SAM – steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheiden In4care aan een appstore vol kwaliteitsvolle apps voor welzijn en geestelijke gezondheid. Wil je mee betrokken worden?

Link naar meer info over dit project

Liga Autisme Vlaanderen rapporteert over inzet van telefoon, chat en beeldbellen tijdens lockdownperiode

Op basis van een bevraging bij cliënten en begeleiders rapporteert Liga Autisme Vlaanderen over het inzetten van telefoon en onlinetools (chat en beeldbellen) tijdens de lockdownperiode. Zowel kinderen als  (jong-)volwassenen werden bevraagd.

Link naar het onderzoeksrapport

CLB-chat op zoek naar beste beeldbeltool

Dit rapport beschrijft de resultaten van een bevraging van CLB-medewerkers over het inzetten van beeldbel-tools in de lockdownperiode. Daarna volgt een vergelijkend overzicht van een aantal beeldbeltools op basis van objectieve criteria. Hieruit vloeit een aanbeveling voort om MS Teams of Praatbox vanuit CLB in te zetten voor privacyveilige gesprekken met cliënten.

Link naar het onderzoeksrapport