Nieuwe boetebrief voor verkeersovertreding met bedrijfswagen

19-05-23

Ondernemers krijgen vanaf heden een waarschuwing op de nieuwe boetebrief na een verkeersovertreding met een bedrijfswagen waarbij de bestuurder steeds moet worden geïdentificeerd

Er rezen verschillende vragen bij ondernemers die een minnelijke schikking kregen van 509 euro omdat ze de bestuurder van een voertuig niet hadden geïdentificeerd terwijl ze de eerdere verkeersboete wel hadden betaald.  

Ondernemers wezen er op dat ze te goeder trouw handelden en dat de boetebrief onduidelijk was. De beroepsverenigingen voor ondernemingen hebben hun opmerkingen overgemaakt aan Justitie en de procedure voor de identificatie van de bestuurder werd bijgestuurd. 

Het proefproject van Justitie waarbij minnelijke schikkingen werden verstuurd voor het niet-respecteren van de identificatieplicht werd daarom begin november 2022 tijdelijk stopgezet.  

 

Waarom is er een identificatieplicht? 

Met de vraag tot identificatie wil Justitie onze wegen veiliger maken voor elke weggebruiker. Een belangrijke schakel in de strijd voor een betere verkeersveiligheid, is het aanpakken van recidive. Met het oog op het opsporen van veelplegers, is het daarom belangrijk élke bestuurder te identificeren.  

Dat geldt ook voor verkeersovertredingen met bedrijfswagens. Daarom zijn ondernemingen verplicht om de bestuurder te identificeren voor elke verkeersovertreding met een bedrijfswagen. De identificatieplicht geldt voor alle ondernemingen: grote ondernemingen en leasingbedrijven maar ook voor KMO’s die maar één voertuig hebben ingeschreven. 

Nieuwe boetebrief  

De boetebrief voor ondernemingen is sinds begin mei 2023 aangepast: 

  1. Er staat een duidelijke waarschuwing op de boetebrief voor ondernemingen. De ondernemer die nalaat om de bestuurder van de wagen te identificeren kan een minnelijke schikking van minimum 500 euro krijgen. 
  2. De mogelijkheid voor de onderneming om te betalen is geschrapt op de boetebrief. 
  3. De bestuurder die de overtreding beging ontvangt, na de identificatie door de onderneming, een aparte brief met een betaaluitnodiging. 

Eind 2022 werd de procedure om digitaal te identificeren reeds vereenvoudigd: 

  1. Eenmanszaken en kleine ondernemingen kunnen nu inloggen als onderneming via eID of itsme en zich zo onmiddellijk identificeren.  
  2. Grotere bedrijven kunnen blijven gebruik maken van het bestaande systeem van rollenbeheer, dat ze ook al gebruiken voor andere doeleinden.  

Aanpak identificatieplicht en betwisten 

Justitie roept ondernemers op om steeds voor alle boetes de identificatieplicht in orde te brengen, zowel voor de boetes van het laatste jaar als voor alle nieuwe boetes.  

 

Samengevat:  

1.     Log in als onderneming op Justonweb.be/fines met eID of itsme. 

2.     Raadpleeg het overzicht van verkeersovertredingen van uw onderneming. 

3.     Identificeer de bestuurders waar dat nog niet gebeurd was. 

 

De berichtgeving over de boetes voor ondernemingen hebben ertoe geleid dat het aantal identificaties van bestuurders drastisch is gestegen. In 2021 waren er 740.923 identificaties van bestuurders, en in 2022 steeg dit aantal naar 1.362.654. Ondernemingen zijn zich dus meer bewust van deze verplichting, en dat is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Justitie en politie wil u dan ook bedanken voor deze inspanning. 

 

Vragen?   

  • Bel het contact center van de dienst Verkeersboetes op 02/278 55 60. Elke werkdag van 08u tot 17u.   
  • Raadpleeg de ‘Online Hulp’ rechts bovenaan op www.justonweb.be/fines. Een voorbeeld van de nieuwe boetebrief vind je hier.