19-09-19

Recent onderzoek van de VUB legt bloot dat het Multidisciplinair Oncologisch Consult toch niet zo multidisciplinair blijkt te zijn.

De studie

De Multidisciplinaire Oncologische Consulten zijn een verplicht onderdeel van het Kankerplan. De studie toont echter aan dat deze consulten typisch aangestuurd worden door artsen met maar een zeer beperkte input van verpleegkundigen of ander niet - medisch personeel zoals klinisch psychologen waardoor beslissingen vaak genomen worden op basis van biomedische informatie en waarbij psychosociale aspecten veel minder doorwegen.

Meer info over deze studie?

Positie van VVKP

In de Standaard van maandag 16.09 reageerde gedelegeerd bestuurder Koen Lowet

De klinisch psychologen sluiten zich bij die mening aan. ‘De gezondheidszorg in België is nog steeds erg medisch georiënteerd’, zegt Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. ‘Veel draait om de arts, die beslist wat er gebeurt. Andere beroepen hebben daar vaak weinig in te betekenen.’

De opname van de klinisch psycholoog in de WUG - wet heeft net de bedoeling om de klinisch psycholoog als een volwaardig beroep naast dat van de arts te zetten zodat we eindelijk onze gezondheidszorg kunnen laten evolueren naar een evenwichtig bio - psycho - sociaal denken. Het is duidelijk dat dit niet op 1 - 2 - 3 - gerealiseerd zal zijn. 

We doen daarom beroep op de vele collega's actief in de ziekenhuizen, o.a. in deze multidisciplinaire teams. Sluit je aan bij de divisie voorzieningen. Geef input aan wat de VVKP moet doen om jouw werksituatie te verbeteren!