Mentaalwijs blijft de politiek onder druk zetten om meer te doen voor psychologische zorg

22-04-22

Naar aanleiding van een interview in De Zondag op 10 april vertrok vanuit Mentaalwijs een email naar Minister Vandenbroucke om hun ongenoegen te uiten. Hierin roept Mentaalwijs opnieuw op om ervoor te zorgen dat alle burgers toegang krijgen tot psychologische zorg. Voor VVKP blijft het belangrijk dat burgers en ervaringsdeskundigen zich laten horen.

Mentaalwijs* houdt de druk op de politiek hoog. Naar aanleiding van een interview in De Zondag op 10 april waarin de minister stelde dat het niet zijn ambitie was om iedere burger voor 11 euro naar de psycholoog te laten gaan, vertrok er vanuit Mentaalwijs een email naar Minister Vandenbroucke om hun ongenoegen te uiten. De Minister werd daarin gewezen op de chronische onderfinanciering van de GGZ en het feit dat de Belgische bevolking nog steeds voor een groot deel haar psychische zorg uit eigen zak dient te betalen. Bovendien stelde Mentaalwijs ook een erg pertinente juridische vraag: in hoeverre heeft het grondwettelijke recht op zorg ook betrekking op onze mentale gezondheid en geldt het non-discriminatieprincipe ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?

Tot slot roept Mentaalwijs op om de huidige "uitstekende" conventie psychologische zorg te "verlossen van alle drempels en beperkingen" en van het nodige budget te voorzien zodat alle Belgen (niet enkel de kwetsbare doelgroepen), net zoals voor de somatische zorg, Betreffende de conventie eerstelijnspsychologische zorg roept Mentaalwijs op om deze van alle beperkingen en onnodige drempels te verlossen en van het nodige budget te voorzien, zodat alle Belgen - net zoals voor de somatische zorg - niet zelf hoeven op te draaien voor de kost van de psychologische zorg die ze nodig hebben. 

 

Lees de volledige mail hier 

 

* Mentaalwijs is een maatschappelijk breed gedragen initiatief om meer aandacht te vragen voor een performante geestelijke gezondheidszorg waarin adequaat geïnvesteerd wordt. Samen met UPPCF, Test-Aankoop, Unizo, experten van de universiteiten en overheidsdiensten en andere stakeholders uit het GGZ-landschap (waaronder heel wat patiëntenvertegenwoordigers, mantelzorgers, en ervaringsdeskundigen) steunt VVKP dit initiatief in het streven naar een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg.

Alle informatie over hun stappen vind u op de webpagina www.mentaalwijs.be