Inschrijving bij de Psychologencommissie

09-12-21

Velen onder jullie krijgen wel eens een uitnodiging om zich in te schrijven bij de Psychologencommissie. Maar wat houdt een inschrijving bij de psychologencommissie nu juist in en wat kan de commissie voor u betekenen.

Ieder jaar opnieuw ontvangen velen van jullie een uitnodiging om zich in te schrijven bij de Psychologencommissie. Wat houdt een inschrijving precies in?

 

Even recapituleren

De Psychologencommissie is bevoegd om de lijst bij te houden van psychologen die de titel van psycholoog wensen te dragen. Indien je de titel van klinisch psycholoog wenst te dragen dan dien je over het visum te beschikken. Daarenboven zorg je er best voor dat je dan ook de titel van psycholoog mag dragen door je in te schrijven bij de psychologencommissie.

Een tweede opdracht van de psychologencommissie is het inrichten van een tuchtorgaan. Dit tuchtorgaan kan de titel schorsen of intrekken maar kan geen uitspraak doen over het uitoefenen van het beroep. De Psychologencommissie is dus geen orgaan om psychologen te verenigen of om de belangen van psychologen te behartigen. Zij is er om de cliënten van psychologen te beschermen. Ook dat vinden we als beroepsvereniging belangrijk.

Infograph vvkp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVKP en UPPCF verkiezen verbinding - erkenning van de Psychologencommissie door de FOD Volksgezondheid


VVKP zal samen met UPPCF aan Minister Vandenbroucke vragen de Psychologencommissie de nodige bevoegdheden te geven inzake de uitoefening van ons beroep. Wij vinden het immers problematisch dat een geschorste psycholoog zonder problemen de klinische psychologie kan blijven beoefenen. We gaan samen met de andere beroepsverenigingen ijveren om de Psychologencommissie onder de (gedeelde) bevoegdheid te brengen van Volksgezondheid. Dan zal ook onze deontologie volwaardig haar rol kunnen spelen in de gezondheidszorg net zoals de artsen en apothekers.