Hulp bij verspreiden onderzoek masterproef 'psychedelica in een therapeutische setting'.

31-03-22

Help Estée Degraer, een masterstudente Criminologie aan de Universiteit van Gent bij haar masterproef 'naar de kennis en attitudes van therapeuten tegenover het gebruik van psychedelica binnen een therapeutische setting' door het invullen van de survey.  

Mijn naam is Estée Degraer en ik ben masterstudente Criminologie aan de Universiteit van Gent. In het kader van mijn masterproef doe ik onderzoek naar de kennis en attitudes van therapeuten tegenover het gebruik van psychedelica binnen een therapeutische setting. 

Bent u therapeut en tewerk gesteld in de geestelijke gezondheidszorg? Dan ben ik naar jou op zoek!

De survey kan worden ingevuld via onderstaande link of qr-code. Bedankt!

Neem deel aan de survey

Neem deel via de Qr-code:

qr code survey

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de flyer