De "Tour de Flandres" zit er weer op!

10-01-23

Traditiegetrouw brachten we met VVKP weer een bezoek aan onze lokale leden in de Tour de Flandres. Na de Corona – periode was het fijn om elkaar weer te ontmoeten en van gedachten te wisselen over waar we naar toe moeten met het beroep.

Elke 2 jaar heeft VVKP de gewoonte om infosessies te organiseren voor de leden in elke provincie. Het is voor het bestuur en de leden de gelegenheid om rechtstreeks met elkaar van gedachten te wisselen en geeft altijd aanleiding tot warme netwerkmomenten.

Dit jaar gaf voorzitter Patrick Engelhardt toelichting over de nieuwe missie/visie die tijdens de afgelopen Algemene Vergadering aangenomen werd.

Gedelegeerd bestuurder Koen Lowet schetste de evoluties in het gezondheidszorglandschap en de strategie van de bouwstenen die VVKP hanteert om het doel van de ontsluiting van de psychologische zorg voor alle burgers te kunnen realiseren.

Kringcoördinator Lynn Delfosse schetste dan weer op haar beurt het resultaat van de werkgroep kringwerking en het nieuwe plan om de kringen te laten evolueren naar een volgende fase.

Tot slot brachten de mensen van onze partner AMMA een helder overzicht van de belangrijkste verzekeringsnoden voor klinisch psychologen.

 

De afgelopen jaren waren bijzonder intensief voor de bestuursleden van de VVKP waarin belangrijke werven onder grote druk op poten werden gezet. We willen graag expliciet alle aanwezige leden en geïnteresseerden bedanken voor hun aanwezigheid en vooral voor de vele steunbetuigingen en aanmoedigingen. Het geeft kracht en verbinding om op die manier samen als groep de vele uitdagingen het hoofd te bieden.

Bekijk hier de presentaties van de provinciale infosessies!