04-07-22

VVKP informeert u via dit nieuwsbericht over de laatste stand van zaken met betrekking tot de verdere uitrol van de conventie.

We zijn nu bijna 1 jaar bezig met de uitrol en stilaan komen de netwerken geestelijke gezondheidszorg op toerental. Bijna alle lokale coördinatoren zijn aangeworven en we zijn blij te mogen vast stellen dat ook heel wat VVKP – leden hun kandidatuur hebben gesteld en de uitrol dus mee begeleiden. De collega’s in de kringen doen pionierswerk en hebben ondertussen een stevige voet aan de grond gekregen in de netwerken. De netwerken die nog onvoldoende rekening houden met de lokale psychologen volgen we nauw op samen met de FOD Volksgezondheid.

Op sommige plaatsen is de conventie al volzet, zeker voor volwassenen. Voor kinderen en jongeren is er nog beduidend meer plaats. 

De VVKP, samen met de andere beroepsverenigingen op het RIZIV, blijven consequent drempels en hinderpalen benoemen voor de administratie zodat deze beter voeling krijgt met het terrein. Zo valt de minimumdrempel voor 8 u weg vanaf 01/07 voor kinderen en jongeren en verwachten we dat dit ook zal gebeuren voor de volwassen netwerken.

De VVKP hamert ook op een correct en afgestemd communicatieplan. Er leven nog te veel misverstanden over de conventie. De collega’s die in de conventie zijn ingestapt zijn over het algemeen positief, voelen zich ondersteund en warm onthaald door de netwerken.

Tot slot blijft de VVKP zich inzetten dat klinisch psychologen eigen keuzes kunnen maken. Deze conventie mikt op vroegdetectie, groepswerk en kortdurende interventies. Om ook in dit aanbod te voorzien zal er budget vrij gemaakt worden om permanente vorming mogelijk te maken. Zo kunnen collega’s die dit wensen deze competenties ook volop inzetten in hun praktijk.   

We herhalen nog eens de oproep aan alle collega’s, dat het nu het moment is om in te tekenen. Neem contact op met je netwerk en stel je kandidaat. Geef mee vorm aan de uitrol van de conventie door te zetelen in de lokale overlegorganen. Het is de uitgelezen kans om de toekomst van de psychologenpraktijk in jouw regio mee vorm te geven!