Bevraging masterproef: Seksueel grensoverschrijdend gedrag naar psychologen toe

12-07-22

In kader van haar masterproef in de huisartsgeneeskunde doet Ulrike De Ridder onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) ondervonden door Vlaamse psychologen. Ben je werkzaam als psycholoog dan kan je haar helpen dit thema in kaart te brengen door de vragenlijst in te vullen.

Ulrike De Ridder doet in kader van haar masterproef in de huisartsgeneeskunde onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) ondervonden door Vlaamse psychologen. 

Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in de prevalentie, mogelijk uitlokkende factoren en preventiemaatregelen tegen SGOG. Het betreft dus seksueel grensoverschrijdend gedrag van de patiënt naar de psycholoog toe. Dit gebeurt met behulp van een online enquête. 

Om haar onderzoek naar dit actuele thema zo goed mogelijk te kunnen voeren is Ulrike op zoek naar een grote groep respondenten, werkzaam als psycholoog.   

Ben je werkzaam als psycholoog vul dan deze bevraging in en help Ulrike bij haar onderzoek van haar masterproef om zo het seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) ondervonden door Vlaamse psychologen in kaart te brengen. Aarzel zeker ook niet om deze door te sturen naar collega’s of kennissen die ook werkzaam zijn in de sector. De deadline is 31 oktober.

Vul de vragenlijst in