Bevraging: evaluatie communicatie VVKP

01-07-22

Binnen VVKP hechten wij veel belang aan open communicatie en willen we hierbij inzetten op inbreng en inspraak van onze leden. Jullie mening telt en helpt ons meer zicht te krijgen op hoe we onze communicatiekanalen kunnen verbeteren om aan jullie noden te voldoen. Wil je graag hierbij helpen vul dan voor 31 juli de bevraging in.

Binnen VVKP vinden we het belangrijk dat onze leden goed en tijdig geïnformeerd worden. Onze communicatie met jullie is altijd een punt van aandacht. Met deze korte bevraging willen we een beter zicht krijgen op hoe jullie het huidige communicatieproces ervaren en nodigen we jullie uit om verbeteringen voor te stellen waardoor we jullie nog efficiënter kunnen informeren. 

Wij hechten veel belang aan open communicatie en willen hierbij inzetten op inbreng en inspraak van onze leden. Jullie mening telt en helpt ons meer zicht te krijgen op hoe we onze communicatiekanalen kunnen verbeteren om aan jullie noden te voldoen. 

Het invullen van deze bevraging zal ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag nemen. Er zijn gesloten en open vragen, een aantal stellingen en er is ruimte voor verbetervoorstellen en/of suggesties. Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt iedereen op de hoogte gesteld. Je doet ons een groot plezier door deze bevraging in te vullen. 

Je kan deze bevraging invullen tot en met 31 juli. 

Bedankt. 

Ga naar de bevraging