Artsen en psychologen werken best samen rond psychofarmaca

20-02-24

Wanneer artsen en psychologen samenwerken, bieden ze samen een betere zorgkwaliteit en werken ze efficiënter mee aan de verbetering van de mentale gezondheid van hun patiënten. Tegelijkertijd verlagen ze hun eigen stressniveau op werkvlak.

Het is aangetoond dat zorgscenario’s waarin samenwerking centraal staat, de aanpak van angststoornissen en depressie sterk verbeteren. Dankzij overleg en samenwerking leert u de patiënt beter kennen, maar ook diens rol, werk en waarden. Tegelijkertijd leert de patiënt u beter kennen en verbeteren jullie samen de zorgkwaliteit.

Overleg, na goedkeuring van de patiënt, is essentieel wanneer u:

  • een verkeerd gebruik van psychofarmaca vermoedt
  • zich vragen stelt bij de reden van de behandeling met psychofarmaca
  • denkt dat een behandeling met psychofarmaca nuttig zou zijn
  • vermoedt dat de behandeling inefficiënt of onaangepast is
  • mogelijke bijwerkingen opmerkt

Het aanbod van eerstelijnspsychologischezorg is een mooi voorbeeld. Geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio. Dit verbetert de toegankelijkheid van psychologische zorg, zorgt voor de opname van geestelijke gezondheidszorgin het zorgaanbod en verlaagtde drempel en kostprijs om een beroep te doen op dit type begeleiding.

U vindt alle nuttige informatie over multidisciplinaire samenwerking en de impact ervan op www.gebruikvanpsychofarmaca.be.

Samen zorgen we voor een gepast gebruik van psychofarmaca.

Een initiatief van de FOD Volksgezondheid in samenwerking met BelPEP, FAGG, RIZIV en de beroepsorganisaties VVPK en UPPCF.

Samenwerking