Advies over Elektronisch Patiëntendossier

23-02-23

Op 9 februari is de laatste versie gepubliceerd van het advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (FRGGZB) omtrent het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).
In dit advies wordt er gekeken naar de principes, mogelijkheden en beperkingen van een EPD voor Klinisch Psychologen (KP) en Klinische Orthopedagoog (KO).

In het advies gaat men uit van het idee dat het EDP gelaagd en modulair moet zijn, met een dynamische toegangscontrole.

Wat wilt dit zeggen?

Privacy en het delen van informatie is uiterst belangrijk. Daarom blijft de default positie dat er geen gegevens worden gedeeld met andere.

Echter kan er wel bepaalde informatie gedeeld worden met andere zorgverleners binnen de principes van het gedeeld beroepsgeheim. Deze voorwaarden en casussen worden in het advies voorgelegd namelijk:

  • In samenspraak met en mits toestemming van de patiënt, zou men bepaalde onderdelen van het dossier toegankelijk maken voor andere hulpverleners. Hierbij is het bestaan van lagen en modules nodig om enkel een deel van het dossier te delen.
  • Persoonlijke nota’s van de Klinisch psycholoog zou geen deel uitmaken van het EPD.

 

Lees hier nog meer over het principe van een gelaagd en modulair EPD met dynamische toegangscontrole.

In dit advies worden er ook drie einddoelen aangehaald voor het EPD: 

  1. het bewaren van het beroepsgeheim voor patiënten en Klinisch Psychologen garanderen.
  2. de kwaliteit van de zorg verhogen door het delen van informatie (binnen de principes van het gedeeld beroepsgeheim) met andere zorgverleners mogelijk te maken.
  3. een werkinstrument maken van het EPD (Administratie, Zorginhoudelijk, Communicatie).

Ten laatste worden bepaalde voorwaarden aanbod gehaald om de vlotte werking van het elektronisch platform te garanderen:

 

➡️Hoge mate van beveiliging

➡️Erkenning van beperkt aantal softwarepakketten voor het aanbieden van het EPD (met focus op veiligheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid)

➡️Opleiding om het Elektronisch Patiëntendossier te gebruiken