Aanvraag gratis sociaal tolk

14-02-23

Van 15 februari tot 15 juni 2023 kunt u gratis een tolk inschakelen voor gesprekken met patiënten en naasten. Het project is bedoeld voor alle patiënten in Vlaanderen die baat kunnen hebben bij taalondersteuning. Alle ziektebeelden komen dus in aanmerking. Samen maken we een toekomstige financiering van sociaal tolken in de zorg mogelijk.

Sinds de overheidsfinanciering voor telefoontolken in 2020 in Vlaanderen werd stopgezet, betalen zorgorganisaties of zorgverleners zelf de kosten van een sociaal tolk. In het kader van een proefproject, gefinancierd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is assistentie van een sociaal tolk van 15 februari tot 15 juni (verlengd) 2023 gratis zolang de middelen dat toelaten.

 

Hoe een gratis sociaal tolk aanvragen? (+aanpassingen voorwaarden)

  1. Overloop vooraf een beslisboom om te onderzoeken of een sociaal tolk of andere taalondersteuning nodig is.
  2. De organisatie waar u werkt of uzelf heeft een overeenkomst met de dienst Sociaal Tolken en Vertalen (STV) van het Agentschap Integratie & Inburgering (AII), IN-Gent (stad Gent) of ATLAS (stad Antwerpen). Via hun webportaal vraagt u een sociaal tolk aan.
  3. Vul na elk gesprek waarvoor u een beroep doet op een sociaal tolk een korte vragenlijst in. Dat duurt slechts 2 minuten.
    1. AANPASSING: Tussen 1 mei en 15 juni 2023 zullen alle tolkengesprekken in de zorgsector via het project sociaal tolken terugbetaald worden (zolang de middelen dit toelaten), ongeacht of de vragenlijst wordt ingevuld of niet.
    2. AANPASSING: Er moet geen aanvraagnummer meer worden ingevuld en telefoontolken kunnen meteen aangevraagd worden zonder overeenkomst.

We vragen ook dat u tijdens het proefproject de patiënt of naaste die moeilijk Nederlands spreekt of begrijpt, informeert over de mogelijkheden om Nederlands te leren en te oefenen. U krijgt daarvoor een digitale flyer van het Agentschap Integratie en Inburgering toegestuurd die u kunt meegeven aan patiënten en naasten.

 

Voor wie?

Dit project staat open voor klinisch psychologen (zelfstandige/in dienstverband), huisartsen en zorgverleners in ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, medische centra, mutualiteiten, thuisverpleging, abortuscentra en organisaties met een terreinwerking kunnen deelnemen aan dit project.

 

Doel van het project?

Het doel van dit proefproject is om te onderzoeken in welke situaties de hulp van een sociaal tolk noodzakelijk is om kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden. Het zal de beleidsmakers ook toelaten om te bepalen of financiering van sociaal tolken (opnieuw) mogelijk is en in welke situaties.

!Al is het niet verplicht, het invullen van de vragenlijst blijft belangrijk voor de financiering van sociaal tolken. Zonder data hebben wij geen onderzoeksresultaten en kunnen wij ook niet ijveren voor financiering!

 

Initiatiefnemers?

De indieners van dit proefproject zijn Christelijke Mutualiteit, Dokters van de Wereld, Domus Medica, Kom op tegen Kanker, LEVL, Liberale Mutualiteit, Medimmigrant, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Solidaris, Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaams Patiëntenplatform en Zorgnet-Icuro.

 

Meer informatie over het project

Heeft u vragen? Neem dan contact op via els.meerbergen@komoptegenkanker.be

 

Bedankt voor uw engagement!