AANKONDIGING 5de UITREIKING WETENSCHAPPELIJKE PRIJS HUMANE PSYCHIATRISCHE ZORG

08-04-22

Graag kondigen we aan dat op 3 juni voor de vijfde keer de wetenschappelijke 'Prijs Humane Psychiatrische Zorg’ uitgereikt wordt. Dit jaar is het thema 'Trauma'. Iedereen die zich aangesproken voelt om over dit thema een bijdrage in te dienen, kan deelnemen. Stuur je bijdrage in voor 15 mei.

In de lente van dit jaar wordt voor de vijfde keer de wetenschappelijke 'Prijs Humane Psychiatrische Zorg’ uitgereikt. Met deze prijs wenst het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge een humane en ethisch weloverwogen houding aan te moedigen in tijden waar de zorg op maat van het individu onder druk komt te staan.


Voor deze editie is gekozen voor het thema ‘Trauma’.

Het begrip trauma, op zichzelf reeds voer voor discussie, wordt algemeen begrepen als een ernstig ontwrichtende ervaring met een diepgaande invloed dat het psychische en fysieke huis onbewoonbaar maakt. Ons lichaam is taliger dan we denken en onze taal is lichamelijker dan we willen toegeven. Hoe proberen wij daarmee om te gaan?


Iedereen die zich aangesproken voelt om over dit thema een bijdrage in te dienen, kan deelnemen. De bijdragen mogen zowel concreet als abstract zijn, zowel geestdrift als droefenis uitstralen, zin en onzin belichten. Er wordt beoogd een reeks teksten te ontvangen die over het thema ‘Trauma’ in al zijn varianten en geledingen reflecteren. Graag geïllustreerd door het concrete werk dat men daarrond verricht. Door deze controversiële thematiek kunnen innoverende inzichten aan bod komen. Er volgt dan ook een symposium betreffende datzelfde thema op 17 juni 2022.


De vijfde uitreiking van de 'Prijs Humane Psychiatrische Zorg’ vindt plaats op 3 juni 2022, ter gelegenheid van het tweejaarlijks avondsymposium in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Op deze avond krijgen drie genomineerden de kans hun bijdrage voor te stellen.


De bijdrage dient zijn neerslag te vinden in een tekst die vóór 15 mei 2022 wordt opgestuurd, bij voorkeur in digitale vorm naar sara.wuyts@pcgs.be met vermelding “Wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg”.


Via de post kan ook naar :
Sara Wuyts
Wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg
Weststraat 135
9940 Evergem-Sleidinge


De tekst dient opgesteld te worden in het Nederlands of in het Engels en bevat maximaal 15000 lettertekens (+- 10 A4-pagina’s).Uit alle ingezonden teksten selecteert de jury, met als voorzitter Prof. Dirk De Wachter, uiteindelijk drie genomineerden. De beoordeling gebeurt op basis van 4 criteria: relevantie van het thema, oorspronkelijkheid, duidelijkheid en uiteraard centraal de inhoud van de bijdrage. Van genomineerden wordt verwacht dat zij op de avond van de uitreiking hun werk voorstellen. Mede op basis van de voorstelling kiest de jury de winnaar, die de avond zelf wordt bekend gemaakt. De teksten van de drie genomineerden worden op de avond van de uitreiking in de brochure voor de genodigden gepubliceerd. De winnende tekst wordt gepubliceerd op de website van het PCGS en wordt aangeboden aan verschillende tijdschriften. Het is dan ook noodzakelijk dat elke inzending vrij is voor publicatie. De winnende laureaat ontvangt een geldprijs ter waarde van 4000 euro, gesponsord door Labo Nuytinck-Anacura, Evergem. De tweede en derde ontvangen respectievelijk 1000 en 500 euro, geschonken door de Stichting Hiëronymus.

Bekijk hier de flyer

Bekijk de aankondiging van de uitreiking