Samen kunnen we meer, veel meer!

Door je lid te maken van VVKP behoor je tot een wetenschappelijke en professionele vereniging die deel uitmaakt van een ruimer netwerk van psychologen.

Samen met onze Franstalige zustervereniging Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones behoren we tot het overlegplatform BFP (Belgische Federatie van Psychologen). Via de BFP zijn we vertegenwoordigd in de nationale overlegstructuren voor psychologen. 

Maar er is meer, via de BFP is de VVKP ook actief in de European Federation of Psychologist' Associations (EFPA). EFPA is een netwerk van meer dan 37 nationale psychologenverenigingen die samen meer dan 300.000 psychologen vertegenwoordigen. Binnen EFPA is er een schat aan kennis en ervaring als het gaat over psychologie, geestelijke gezondheidszorg en pakweg beleid maken. Deze rijkdom maakt dat de VVKP innovatief voor de dag kan komen en maakt ons tot een gewaardeerde gesprekspartner voor de diverse beleidsorganen in dit land.

Divisies en werkgroepen

Binnen de VVKP organiseren we inhoudelijke divisies rond specifieke terreinen en onderdelen van de klinische psychologie. Sluit je aan bij één van de divisies en help zo mee denken rond wat belangrijk is in jouw domein van de klinische psychologie. De divisies hebben een belangrijke, adviserende functie naar het bestuur toe. Op die manier proberen we als VVKP representatief te zijn voor het brede veld waarin de klinische psychologie actief is.

Vind je dat er een werkgroep ontbreekt rond een thema dat voor jou belangrijk is?

Ik wil graag een werkgroep organiseren!

Psychologenkringen

De VVKP heeft haar leden georganiseerd in een lokale kringwerking. Op die manier kan je handig netwerken met je lokale collega's, maar belangrijker nog, kan je meewegen op het lokale beleid. Na de zesde staatshervorming ligt het zwaartepunt van de eerstelijnszorg immers in de eerstelijnszone. Je zal uitgenodigd worden door je lokale kring op basis van het werkadres waarmee je geregistreerd bent in het register van klinisch psychologen. 

Ik wil graag meer weten over de VVKP - kring werking.

Zoek een klinisch psycholoog

Het register van klinisch psychologen biedt je een handig overzicht van collega's bij jou in de buurt. Het is dé verwijslijst geworden voor collega's huisartsen en andere zorgverstrekkers. Je lidmaatschap laat je toe om een aanvraag in te dienen om opgenomen te worden op het register. 

Hoe raak ik op het register?