Samen kunnen we meer, veel meer!

Als lid van VVKP maak je deel uit van een wetenschappelijke en professionele vereniging die deel uitmaakt van een ruimer netwerk van psychologen. Je zal merken dat de wereld van de psychologie veel omvat en dat jouw collega-psychologen in vele sectoren actief zijn! Je lidmaatschap verschaft je toegang tot een ruim netwerk van collega's en professionele verenigingen.

Samen met onze Franstalige zustervereniging Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (UPPCF) behoren we tot de nationale koepelvereniging, de Belgische Federatie van Psychologen (BFP-FBP). Daar vertegenwoordigen we de sector van de klinische psychologie voor onze respectievelijke taalgemeenschap. Daarnaast verenigt de BFP-FBP ook psychologen die actief zijn in andere sectoren: andere deelverenigingen zijn de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) voor de collega's actief binnen school-pedagogische sector, de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS) voor de collega's actief in de academische-onderzoeksmatige sector, en de Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie (VOCAP) voor de collega's actief in de arbeids- en organisatiesector.

Maar er is meer: via de BFP-FBP zijn we ook vertegenwoordigd in de internationale overlegstructuren voor psychologen. Zo zijn we ook actief in de European Federation of Psychologist' Associations (EFPA). EFPA is een netwerk van meer dan 37 nationale psychologenverenigingen die samen meer dan 300.000 psychologen vertegenwoordigen.

Binnen al deze verenigingen is er een schat aan kennis en ervaring te vinden als het gaat over psychologie, geestelijke gezondheidszorg, onderzoek en het maken van beleid. Door uit deze rijkdom te putten kan VVKP geïnformeerd en innovatief voor de dag komen, wat ons tot een gewaardeerde gesprekspartner maakt voor de diverse beleidsorganen in dit land. Als lid van VVKP kan ook jij beroep doen op deze kennis en ervaring!

Divisies en werkgroepen

Binnen de VVKP organiseren we inhoudelijke divisies rond specifieke domeinen of sectoren binnen de klinische psychologie. Zo zijn er divisies die zich bezighouden met theoretische domeinen zoals neuropsychologie of forensische psychologie, maar er zijn ook divisies die zich focussen op het statuut van klinisch psychologen, zoals zelfstandigen of in collega's in loondienst. Aan de hand van deze divisies proberen we als VVKP zo representatief mogelijk te zijn voor het brede veld waarin de klinische psychologie actief is.

Als VVKP-lid kan je je aansluiten bij één of meerdere van onze divisies en zo meedenken rond de domein van de klinische psychologie die voor jou van belang zijn. De divisies hebben bovendien een belangrijke, adviserende functie naar het bestuur toe. Op deze manier kan je ook actief bijdragen aan het beleid van de vereniging en de koers die we varen. 

Lees meer over onze divisies

Vind je dat er een werkgroep ontbreekt rond een domein of thema dat volgens jou belangrijk is? Laat het ons weten! Wie weet ondersteunen we jou in het uitbouwen van een nieuwe divisie.

Ik wil graag een werkgroep organiseren!

Psychologenkringen

De VVKP heeft haar leden georganiseerd in een lokale kringwerking. Concreet betekent dit dat we collega-psychologen aanmoedigen om zich op lokaal niveau te verenigen met de bedoeling om kennis en ervaring uit te wisselen, vlot(ter) naar elkaar door te verwijzen, en zicht te krijgen op de lokale noden. Via onze VVKP-kringen kan je handig netwerken met je lokale collega's, maar belangrijker nog, kan je meewegen op het lokale beleid. Na de zesde staatshervorming ligt het zwaartepunt van de eerstelijnszorg immers in de eerstelijnszone. Onze lokale kringen zijn dan ook bewust afgestemd op de Vlaamse eerstelijnszones.

Als lid kan je gratis opgenomen worden in jouw lokale psychologenkring. Je zal uitgenodigd worden door je lokale kringvoorzitter op basis van het werkadres waarmee je geregistreerd bent in het register van klinisch psychologen. 

meer informatie over de kringwerking

Meer informatie over de eerstelijnszones

Verwijslijst van klinisch psychologen

De VVKP-verwijslijst is een register van gecertificeerde klinisch psychologen en biedt je een handig overzicht van collega's bij jou in de buurt. Het is dé referentie voor collega's huisartsen en andere zorgverstrekkers. Je lidmaatschap laat je toe om een aanvraag in te dienen en om gratis opgenomen te worden in het register. 

Meer informatie over de verwijslijst van klinisch psychologen

Hoe geraak ik op de verwijslijst?

Mogelijkheid tot adverteren

VVKP is een ledenvereniging en is bovendien ingebed in een ruimer nationaal en internationaal netwerk. Onze website trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en we kunnen informatie breed verspreiden via sociale media. Dat kan een erg interessant publiek zijn om je specifieke activiteit in de kijker te plaatsen. Ook de maandelijkse nieuwsbrief biedt mogelijkheden om te adverteren.

VVKP biedt je daarom de mogelijkheid om je activiteit (indien deze past binnen het interessedomein van klinisch psychologen) te adverteren. Leden van VVKP hebben de mogelijkheid om hun activiteiten gratis in de kijker te zetten. Om de wetenschappelijkheid en kwaliteit te waarborgen worden alle aanvragen voor advertenties wel eerst inhoudelijk beoordeeld door VVKP.

Ontdek hier alle adverteermogelijkheden