Het gedeelde beroepsgeheim van psychologen

Axel Liégeois

Tijdschrift Klinische Psychologie, 51(2), 101-111

In het vorige nummer van het Tijdschrift Klinische Psychologie hebben we in de rubriek deontologie een casus besproken over het delen van informatie in het elektronische patiëntendossier (De Witte & Liégeois, 2021). Deze casusbespreking is aanleiding om nu een zorgethische visie op het delen van het beroepsgeheim of de geheimhouding te ontwikkelen. Eerst tonen we de samenhang aan tussen een juridische, deontologische en ethische benadering. Daarna werken we vanuit de zorgethiek zes voorwaarden voor de gedeelde geheimhouding uit.