2022/10/11 - Online Studiedag 2022 - Trauma en geweld

Dit is het inschrijvingsformulier voor de ONLINE STUDIEDAG 2022 - Trauma en Geweld
op dinsdag 11 oktober 2022 

Verdere informatie kan u vinden via deze link.

Inschrijvingen sluiten op 05/10 om 23u59

Om u in te schrijven, gelieve alle velden met een sterretje (*) in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig voor interne, administratieve doeleinden. 

Bevestiging van inschrijving en de eventuele factuur worden per mail verstuurd naar het opgegeven mailadres.  Moest u geen mailtje(s) terugvinden in je inbox, kijk dan aub eventjes in je ongewenste mail of deze daar niet terecht gekomen is.  

UW DEELNAME IS ENKEL VERZEKERD NA DE BETALING VAN DE FACTUUR.
Naam

Factuur te richten aan:

Facturatiegegevens
VVKP lid
Ik betaal 30 €
Ik betaal 60 €
Wil u VVKP lid worden, ga dan naar onze website
ALGEMENE VOORWAARDEN
Om een informatieve studiedag te organiseren, wordt er van ons heel wat administratie en organisatorisch werk verwacht en dit alles brengt de nodige kosten met zich mee. Daarom is het noodzakelijk om degelijke, correcte afspraken te maken volgens het principe INSCHRIJVEN = DEELNEMEN (of het reeds gedane werk vergoeden) !!!

- Na inschrijving wordt er een factuur opgemaakt en per mail aan u verstuurd naar het opgegeven mailadres onder de
facturatiegegevens. Deze facturen zijn betaalbaar op vervaldag. Elke niet betaalde factuur is van rechtswege opeisbaar en
wordt verhoogd met een interest van 10% per jaar en vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een
minimum van € 50. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

- EEN DEELNEMER KAN UITGESLOTEN WORDEN VAN DEELNAME AAN DE ACTIVITEIT WANNEER DE FACTUUR 48 UUR OP VOORHAND NIET BETAALD WERD.

- Bij ANNULATIE van een inschrijving door de DEELNEMER worden volgende voorwaarden toegepast, afhankelijk van het tijdstip
van annulering:
* na opmaken en versturen van het factuur en tot 15 dagen voor de info-/studiedag: een administratieve kost van € 25 blijft te
betalen.
* minder dan 15 dagen voor de info/studiedag: het volledige bedrag blijft te betalen
* bij ziekte/overmacht en na het afleveren van een schriftelijk bewijs/medisch attest, blijft er een betaling van 10%
verschuldigd met een minimum van € 25
(inhoudelijk de administratieve kost en de reeds bestelde catering)

- Bij ANNULATIE door de ORGANISATIE:
* de deelnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding behoudens de volledige terugbetaling van het reeds betaalde
inschrijvingsgeld.