Visie en doelstellingen

Visie

Aangezien er tot op heden geen duidelijke afbakening van het werkdomein van de forensisch psycholoog voor handen was, heeft de forensische divisie zich in eerste instantie over de definiëring van de forensische psychologie gebogen. De onderstaande conceptualisatie en afbakening van de forensische psychologie werd voornamelijk geïnspireerd door de definiëringen zoals ze in het buitenland gehanteerd worden alsook op de ervaringen met het Vlaamse forensisch-psychologisch werkveld. Hierbij kwam men tot de volgende definiëring:

Forensische psychologie verwijst naar de professionele praktijk van iedere klinisch psycholoog die wetenschappelijke, technische en/of gespecialiseerde psychologische kennis toepast op (1) justitiële vragen met betrekking tot contractuele, administratieve en juridische probleemstellingen, en op (2) niet-justitiële vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag (o.a. preventie, bemiddeling en vrijwillige hulpverlening). De forensische psycholoog is diegene die gespecialiseerd is in preventie van crimineel/normoverschrijdend gedrag, de forensische psychodiagnostiek en/of de behandeling van plegers/slachtoffers.” 

Doelstellingen van de divisie

De divisie Forensische Psychologie ambieert de bevordering van de forensische psychologie in Vlaanderen. Concreet worden de volgende doelstellingen vooropgesteld:

  1. Het bieden van de nodige ondersteuning aan de forensisch psycholoog via adviesverlening;
  2. Het opvolgen van de wetgeving betreffende de beroepsactiviteiten binnen het werkdomein van de forensisch psycholoog;
  3. Kwaliteitsbewaking van het label “forensisch psycholoog” door de ontwikkeling van een register voor forensisch psychologen;
  4. Het streven naar een synergie tussen theoretische en klinische inzichten inzake forensisch psychologische thema’s;
  5. Het bevorderen van het evidence-based gefundeerd handelen van de forensisch psycholoog;
  6. Het stimuleren van een constructieve uitwisseling tussen forensisch psychologen en relevante justitiële actoren.