Samenstelling

Rationale samenstelling van de divisie

In de divisie forensische psychologie zetelen experten vanuit diverse subdomeinen binnen het forensisch psychologisch academisch en praktijkveld. Deze vertegenwoordigers zijn concreet werkzaam binnen de ambulante daderhulp, slachtofferhulp, de psychosociale diensten van de gevangenissen, de forensisch psychiatrische instellingen voor volwassen plegers, de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, de academische instellingen, de eigen klinische praktijk en/of politie.

De divisie is zich bewust van het niet-exhausistieve karakter van deze oplijsting.

Divisieleden

De voorgenoemde domeinen binnen het forensisch-psychologisch werkveld worden vertegenwoordigd door:

  • Sarah Bal is licentiaat Klinische Psychologie en doctor in de Psychologische Wetenschappen. In 2003 behaalde ze haar doctoraat met als titel ‘Adaptation to sexual abuses: the role of appraisals, coping and social support’. Zij is als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Universiteit Gent. Haar expertise omvat chronische stress, angst en trauma bij kinderen en jongeren. Als klinisch psycholoog en cognitief-gedragstherapeut werkt ze binnen de afdeling Kinder-, en Jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Daar bestaat haar taak vnl uit diagnostiek en behandeling van jongeren en hun context die te maken hebben met uiteenlopende psychiatrische problemen. Ze heeft een privépraktijk voor jongeren en jongvolwassenen. Sarah Bal is supervisor,en geeft les binnen verschillende postacademische opleidingen: Klinische psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren (Gent, KUL, VUB), Forensische Psychodiagnostiek en Counseling (Thomas More) en Geweldloos verzet in gezinnen (VUB). Ze wordt vaak gevraagd om lezingen en workshops te geven over trauma, ingrijpende gebeurtenissen, communiceren met tieners/adolescenten, sociale vaardigheden bij adolescenten, suïcideproblematiek bij jongeren, ... en andere thema's over psychologie/psychiatrie/opvoeding bij kinderen en jongeren. Ze is te zien in het televisieprogramma 'Therapie', een productie van Panenka voor Canvas. Sarah Bal publiceerde zowel nationaal als internationaal over de gevolgen van trauma op kinderen en jongeren. Ze schreef daarnaast recent een boek over sociale vaardigheden bij adolescenten.

 

  • Astrid Boelaert is klinisch psycholoog en criminoloog en werkte tot voor kort als psycholoog-directeur bij de Centrale Psychosociale Dienst Extremisme van de Penitentiaire Inrichtingen. Op heden is zij als verbindingsofficier-gedragsdeskundige gedetacheerd vanuit EPI waar zij actief binnen het domein van “Countering Violent Extremism” werkt rond risicotaxatie-en management bij geradicaliseerde personen. Zij is gespecialiseerd in psychopathie, risicotaxatie- en risicomanagement bij gewelddadig (extremistisch) gedrag.

 

  • Steven DeGrauwe is klinisch psycholoog. Daarnaast heeft hij tevens een masterdiploma in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen behaald. Sinds 2008 is Steven DeGrauwe actief in de forensische psychiatrie, en dit opeenvolgend als patiëntenbegeleider, psycholoog en therapeuthisch coördinator. Momenteel werkt hij als doelgroepcoördinator op de afdeling forensische psychiatrie van het universitair psychiatrisch centrum U.P.C. Sint-Kamillus. Daarnaast werkt hij aan een doctoraatsonderzoek naar de institutionele adaptatie van forensisch lang verblijf patiënten, waarin hij bijzondere aandacht aan de rol van persoonlijkheidsstoornissen besteedt.  

 

  • Wim Huys is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt als algemeen coördinator van het Universitair Forensisch Centrum (UFC), waar hij sinds 2003 werkzaam is. Hij vervolledigde het postgraduaat Forensische Psychiatrie en Psychologie in 2005. In 2009 beëindigde hij de opleiding tot gedragstherapeut aan de Universiteit Gent en sindsdien is hij erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. In het UFC bekleedt hij de functie van algemeen coördinator en is vanuit deze functie onder andere verantwoordelijk voor patiëntgerelateerde zaken. Daarnaast heeft hij een grote affiniteit met onderzoek en wetenschappelijke literatuur. 

 

  • Zohra Lkasbi
    Zohra Lkasbi is klinisch psycholoog en gedragstherapeut (kinderen en jongeren) in opleiding.  Ze volgde een postgraduaatopleiding forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More (2014-2016) en behaalde eveneens een master in de criminologische wetenschappen. Zohra Lkasbi werkt als  forensisch psychologe aan het Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA), Zorgeenheid Gedragsstoornissen – Adolescenten. Zij is voornamelijk gespecialiseerd in de assessment en behandeling van adolescenten met een psychiatrische problematiek in combinatie met delinquent gedrag (zedendelicten, agressieproblematiek, normoverschrijdende gedragsproblemen…).

 

  • Jan Winter is recherchepsycholoog bij de Nederlandse politie en adviseert voornamelijk in moord-, stalking, en zedenonderzoeken. Zijn expertise betreft geweldzaken, geografische rechercheadvisering en seriematigheid. Hij is daarnaast verbonden aan het Team Dreigingsmanagement en verzorgt onderwijs op de Politieacademie in Apeldoorn. Hij heeft onder andere wetenschappelijk onderzoek gedaan naar interactie patronen in verkrachtingszaken. Jan is licentiaat in de Psychologische Wetenschappen (VUB, 2004) en heeft een MSc in Investigative Psychology (Liverpool, 2006). Hij heeft over zijn expertises in diverse wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

 

  • Kasia Uzieblo (voorzitster) is als senior onderzoeker verbonden aan de Forensische Zorgspecialisten (Vander Hoevenkliniek, Utrecht, Nederland). Daar maakt zij ook deel uit van het diagnostisch team; in deze functie voert ze onder meer risicotaxaties bij forensisch psychiatrische patiënten uit. Tevens is ze als gastprofessor aangesteld aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, alwaar ze respectievelijk forensische psychologie en criminologische psychologie doceert. Voorheen werkte ze als hoofdlector aan de Thomas More hogeschool waar ze het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling opstartte. Kasia Uzieblo geeft verder les binnen het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling (Thomas More) en binnen de permanente vorming Forensische Psychiatrie & Psychologie (UA, VUB, Ugent en KU Leuven). Daarnaast treedt ze op als PCL-R trainer (RINO-groep, Utrecht) en geeft ze jaarlijks menige lezingen over diverse onderwerpen relevant voor het forensisch psychologisch/psychiatrisch werkveld (o.a. psychopathie, risicotaxatie, zedendelinquentie en kwetsbare verdachten). Ze is de oprichtster en huidig voorzitster van de VVKP-divisie Forensische Psychologie. Voorts zetelt ze in het bestuur van NL-ATSA, een vereniging die zich inzet voor de preventie van zedendelicten en zet ze zich in voor de Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP), een wetenschappelijke vereniging voor de studie van psychopathie. Ze is tevens lid van de Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA). Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn psychopathie, seksueel geweld en huiselijk geweld. Verder zet ze zich met haar onderzoek in voor de verdere optimalisatie van de forensisch-psychologische psychodiagnostiek. Haar werk aangaande de voorgenoemde onderwerpen is inmiddels in diverse (inter)nationale wetenschappelijke en professionele tijdschriften gepubliceerd. In de praktijk voert ze gerechtelijke expertises uit.Divisieleden