Register forensisch psychologen

Een belangrijke doelstelling van de divisie Forensische Psychologie is het streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de titel van de forensisch psycholoog. Daarom zullen in de toekomst psychologen ook opgenomen kunnen worden in een register van forensisch psychologen, wat een bijkomende categorie van de bestaande verwijslijst van klinisch psychologen zal behelzen. Met een dergelijk register wenst de divisie een kwaliteitsvolle lijst professionals uit te werken die collega psychologen, cliënten en relevante partners uit het werkveld kunnen raadplegen.

 

De divisie Forensische Psychologie is momenteel de criteria voor een dergelijk register aan het uitwerken. Meer informatie volgt.