Zelfbeschadiging bij 60-plussers

Ondanks de hoge suïcidecijfers onder 60-plussers wereldwijd – en tevens in Vlaanderen – werd tot op heden weinig onderzoek uitgevoerd naar een van de belangrijkste voorlopers van suïcide, met name zelfbeschadiging. Lisa Van Hove wil deze lacune dichten door in haar doctoraatsonderzoek hierop in te zoomen.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12u30 tot 13u30

Over het thema

Meer inzicht rond dit thema zou praktijkmedewerkers de mogelijkheid geven om vroeger te kunnen ingrijpen in het ontwikkelen van een suïcidaal proces.

Lisa Van Hove doet dit aan de hand van een systematische literatuurreview, interviews met experts in de Vlaamse ouderenzorg en een grootschalige vragenlijststudie bij 60-plussers in verscheidene settings (i.e., thuiswonenden, woonzorgcentra, psychiatrische centra en de palliatieve zorgomgeving). Tijdens deze sessie licht zij haar huidige bevindingen toe en reikt zij handvatten aan om hiermee om te gaan als formele en informele zorgverlener.   

Spreker

Lisa Van Hove werkt als mandaatassistent aan de Vrije Universiteit Brussel, waarbinnen ze haar doctoraat schrijft over zelfbeschadiging bij oudere volwassenen (promotor: Prof. dr. Imke Baetens en dr. Steven Vanderstichelen). Zij is tevens tewerkgesteld als onderzoeksassistent bij het International Consortium on Self-injury in Educational Settings (ICSES), lid van BRUCC, SARLab en COCO, en werkzaam als klinisch psychologe in een privégroepspraktijk.

Tarief en Inschrijven

Prijs: 30€

Betaal éénmalig 90€ voor alle komende BRUCCpro expertsessies van dit academiejaar.

Inschrijven kan tot 26 november 2023

Meer info