Webinar: Op de bodem: Existentiële thema’s in psychotherapie en begeleiding

In dit webinar wordt stilgestaan bij veelvoorkomende existentiële thema’s in therapie en begeleiding, hoe ze samenhangen met problemen van cliënten en hoe ze het therapeutisch proces en outcome beïnvloeden.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

20u - 21u

Gebaseerd op klinisch-existentieel onderzoek gaan we in op hoe existentiële thema’s ook therapeuten en begeleiders niet onbewogen laten. Het belang van existentiële empathie en het scheppen van een veilige existentiële exploratieruimte wordt aangesneden. We maken hierbij een onderscheid tussen ontische en ontologische exploratie, en interventies op vlak van de micro-, meso-, en macro-dimensie van de beleving. Tenslotte staan we stil bij een korte video-demonstratie van experiëntieel-existentiële psychotherapie, die de aangebrachte concepten integreert.

Over de spreker

Siebrecht Vanhooren (PhD) is klinisch psycholoog en cliëntgericht, focusing-oriented, en experiëntieel-existentieel psychotherapeut en supervisor. Hij werkt als professor aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. Hij doceert Psychologische Basisvaardigheden, Psychotherapeutische Interventies en Mensbeelden,en Cliëntgerichte, Humanistische en Existentiële Psychotherapie. Hij is academisch verantwoordelijke voor de postgraduaten Cliëntgerichte Psychotherapie en de permanente vorming Counseling Existentieel Welzijn aan KU Leuven. Hij is staflid van de Specialisatie-opleiding Existentiële Psychotherapie en Counseling aan het trainingsinstituut Focus on Emotion vzw. Hij werkt ook als psychotherapeut en supervisor in PraxisP (KU Leuven). Hij is co-directeur van het onderzoeksinitiatief Meaning & Existence, en staflid van de Onderzoeksgroep Klinische Psychologie (KU Leuven). Zijn onderzoeksinteresses gaan naar onderwerpen zoals zingeving, posttraumatische groei, existentiële thema's, existentiële dynamieken, focusing, existentiële empathie en experientieel-existentiële psychotherapie. Hij maakt deel uit van het Eugene T. Gendlin Center for Research in Experiential Philosophy and Psychology aan de International Focusing Institute (New York).

Inschrijven

Deadline inschrijven: 19/03/2024 (23:59)

*Studenten kunnen zich gratis inschrijven - zij moeten zich hiervoor wel eerst (gratis) lid maken van VVKP. Dit kan hier.