Webinar: Eten als groeithema. Wat als haperend eetgedrag en body issues opduiken in je therapieruimte?

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

19:30u-21:30u
Dit webinar zal worden opgenomen. Je kan deze herbekijken als je bent ingeschreven.

Inhoud

Deze webinar richt zich op alle psychologen en orthopedagogen in de klinische praktijk, die voornamelijk werkzaam zijn met kinderen en jongeren. Eten is een groeithema, wat betekent dat elk kind moet leren eten, net als elk kind moet leren om met emoties om te gaan, een gezond zelfbeeld moet leren ontwikkelen, moet leren om sociale relaties aan te gaan, moet leren om te slapen,… Met heel veel van deze thema’s zijn we als clinicus sterk vertrouwd, en durven we dit (makkelijk) bevragen in de praktijk. Echter, eten blijkt vaker moeilijker om te bevragen, omdat we snel het gevoel hebben hier minder kennis rond te hebben of schrik hebben om schuldinducerend te zijn,…

Binnen dit webinar wordt eten als normaal ontwikkelingsdomein uitgelicht, met de bijhorende uitdagende fasen. Maar wat als we haperen op dit ontwikkelingsdomein en er meer problemen ontstaan, niet meer passend bij de ontwikkelingsfase van een kind. Hoe kunnen we als clinicus een goede ernstinschatting doen mbt dit ontwikkelingsdomein? Wat kan je als clinicus zelf opnemen, met zowel kind, jongere als ouders; en/of wanneer wordt het nodig om door te verwijzen voor meer gespecialiseerde hulp?

Vaak krijgen we als clinicus bezorgdheden van ouders te horen rond het lichaamsbeeld van hun kind, rond het eetgedrag van hun kind,… Binnen dit webinar bieden we concrete handvaten om met ouders zowel psycho-educatief als reflectief aan het werk te gaan.

Leerdoelen

  • -        Eten als een ontwikkelingsdomein begrijpen, naast andere ontwikkelingsdomeinen zoals emotieregulatie, zelfbeeld, lichaamsbeeld, sociale relaties,…
  • -        Kennis van het continuüm normaal eetgedrag tem eetstoornissen
  • -        Vaardigheden en tools om eetgedrag te (durven) bevragen bij je cliënten
  • -        Kennis en vaardigheden om een inschatting te maken omtrent het ontwikkelingsdomein eten (ernstinschatting)
  • -        Kennis en vaardigheden om bij haperend eetgedrag zelf aan de slag te gaan in je therapieruimte
  • -        Kennis en vaardigheden om na een ernstinschatting gericht te kunnen doorverwijzen bij ernstigere eetproblemen en eetstoornissen
  • -        Kennis om ouders te ondersteunen bij bezorgdheden omtrent het eetgedrag van hun kind
  • -        Concrete handvaten om ouders te ondersteunen bij bezorgdheden omtrent het eetgedrag van hun kind

Spreker

Dr. Taaike Debeuf, doctor in de klinische psychologie. Taaike werkte in 2021 een doctoraat af aan de Universiteit Gent rond de rol van emotieregulatie in het ontstaan en de instandhouding van obesitas. Op dit moment is ze werkzaam als klinisch psycholoog in een groepspraktijk waarbij ze werkt met kinderen en jongeren met eet- en gewichtsproblemen / stoornissen. Daarnaast is ze ook werkzaam bij Eetexpert, waarbij ze betrokken is bij de uitbouw van de zorgtrajecten voor kinderen en jongeren met eetstoornissen.

Hier inschrijven

Dit webinar kan nadien gratis worden herbekeken. Inschrijving is wel nog steeds noodzakelijk.