Symposium Zorgzame Buurten

Op 22 april gaat het Symposium Zorgzame Buurten door in The Egg in Brussel.

We nodigen alle lokale besturen, zorgorganisaties en zorgprofessionals uit om samen na te denken over het beleid Zorgzame Buurten.

Het symposium staat in het teken van de verspreiding van de visie van Zorgzame Buurten, en het betrekken van zowel bestaande als nieuwe potentiële initiatiefnemers. Daarnaast maken we ook de resultaten van het steunpuntonderzoek bekend. Op het symposium presenteren de onderzoekers van het Steunpunt WVG hun beleidsaanbevelingen en een toolbox voor Zorgzame Buurten.

Laat je informeren en inspireren tijdens het plenaire gedeelte, doe mee aan boeiende break-out sessies en neem deel aan een verhelderend panelgesprek.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

8u30 tot 17u
The Egg
Barastraat 175 , 1070 Brussel

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte, break-out sessies en een panelgesprek.

Tijdens het plenaire startmoment geven we het openingswoord aan de secretaris-generaal van het Departement Zorg. Nadien presenteren de onderzoekers van het Steunpunt WVG hun beleidsaanbevelingen, en licht de Koning Boudewijnstichting hun ervaring toe in verband met het ondersteuningsaanbod.

In 14 break-out sessies leggen we linken over de sectoren heen: tussen welzijn en gezondheid, maar ook met Omgeving en Wonen.

Het panelgesprek heeft als doel plenair te reflecteren op de beleidsaanbevelingen uit het steunpuntonderzoek. Centraal hierbij staan: de rol van de Vlaamse overheid, lokale overheden, het terrein wvg, de burger, patiënt en cliënt. We werpen een blik op de toekomt, richting continuering en verduurzaming.

Sluit live aan in Brussel of neem online deel aan een korter programma. 

Meer info over het programma