Studiedag OPZ Geel - Dilemma's en grijze zones in de zorg: de praktijk

Met ‘dilemma’s en grijze zones: de praktijk’ verdiepen we het thema van de studiedag in 2021 vanuit de praktijk. We geven hierbij een forum aan de sprekers van de toen vanwege de coronacrisis geannuleerde keuzesessies.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

9u15 tot 12u30

Toelichting van het thema en de achterliggende visie

Met ‘dilemma’s en grijze zones in de zorg’ raken we een thema dat zorgverleners van verschillende disciplines aangaat. Wie namelijk goede zorg wil bieden, wordt er als vanzelf mee geconfronteerd. Zo worden zorgverleners uitgedaagd om de automatismen en routines van de eigen comfortzone los te laten. Om bij dilemma’s en spanningsvelden uiteindelijk een bepaalde keuze te maken. Om bij grijze zones, waar geen duidelijke regels gelden, risico’s te durven nemen. Vaak gaat de confrontatie gepaard met morele stress en een basisgevoel van onmacht. Wanneer men echter de uitdaging aangaat, kan men dit basisgevoel wel keren en uiteindelijk komt men dichter bij de kern van goede zorg.

In de samenwerking en op teamniveau leiden dilemma’s, spanningsvelden en grijze zones vaak tot meningsverschillen en conflicten. Het is belangrijk erover in gesprek te gaan. Oplossingen liggen niet steeds voor het grijpen en ze snel willen vinden, kan frustrerend werken. Ervaring en onderzoek wijzen uit dat het bespreekbaar maken en de dialoog aangaan, op zich reeds leiden tot een andere beleving en tot de ervaring dat men met de kern van goede zorg bezig is.

Voor de leidinggevenden van zorgteams vormt de wijze waarop ze met dilemma’s, spanningsvelden en grijze zones omgaan een grote uitdaging. Dit heeft alles te maken met hun stijl van leidinggeven, hun verhouding tot medewerkers en de cultuur van de afdeling. Ook managers en directieleden worden er op een eigen manier mee geconfronteerd.

Meer info