Rouw en verlies: de pijn van het uit verbinding zijn

BRUCCpro ONLINE EXPERTSESSIES Dit zijn inspirerende online middagsessies van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie. Deze online sessies gaan maandelijks door en beogen een ontspannend delen van expertise. De thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied. Op donderdagen van 12u30 tot 13u30. Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro ! 15% korting voor VVKP-leden

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12.30u tot 13.30u

Rouw en verlies: de pijn van het uit verbinding zijn

In deze lezing bundelt An Hooghe haar 20 jaar ervaring in het werken met mensen in rouw in een aantal uitgangspunten. Steunend op de recente wetenschappelijke literatuur en aangevuld met voorbeelden uit de praktijk staan we voornamelijk stil bij drie stellingen: 

  1. Rouw is geen lineair proces maar gaat over een heen-en-weerbewegen tussen verlies en herstel 
  2. Spreken over rouwervaringen wordt te ongenuanceerd geadviseerd
  3. Rouw is op zich geen hulpvraag voor therapie.

Hierbij zullen verschillende rouwmodellen aan bod komen: het Duaal Proces Model, Rouw als een afstemmingsproces, en een model van verbindingen. Deze modellen geven een houvast in het kijken naar verlies en rouw.

AHooghe is klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute en oprichtster van het expertisecentrum 'Verbinding in Verlies' (Boutersem). De voorbije 20 jaar richtte An zich voornamelijk op het therapeutisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het themacommunicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KU Leuven) en schreef samen met vijf ouders het boek 'Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind'. Naast haar klinisch werk geeft An al jaren opleiding aan hulpverleners rond het thema rouw en verlies. Zij richtte ook de community 'Verbinding in Verlies' op, een lerend en steunend platform voor allen die een aanbod doen rond dit thema in Vlaanderen en Nederland.