PraxisP Professional is een lezingenreeks georganiseerd door PraxisP voor professionelen die werkzaam zijn in het psychologisch of pedagogisch werkveld, zoals psychologen, pedagogen, leerkrachten, CLB-medewerkers, maatschappelijke werkers, psychiaters, (huis)artsen, beleidsmakers of onderzoekers. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

van 19u15 tot 21u15
Huis Jeanne Devos
Vanderkelenstraat 32 , 3000 Leuven

Goede relaties met andere personen vormen een bron voor kwaliteit van leven, een betere fysieke en mentale gezondheid en het gevoel van erbij te horen. Omgekeerd zien we dat wanneer interpersoonlijke relaties niet goed lopen, ze ook een bron van stress kunnen vormen en in bepaalde gevallen zelfs tot een verhoogde mortaliteit kunnen leiden. De manier waarop deze relaties van een persoon vorm krijgen, is beïnvloed door een complexiteit aan factoren en gebeurtenissen uit het verleden, het heden en de toekomst.

Deze lezing gaat over de interventie Persoonlijke NetwerkVerhalen die tijdens het doctoraat van Evy Meys ontwikkeld werd en intussen breed toegepast en onderzocht wordt in verscheidene doelgroepen van volwassenen met een kwetsbaarheid in ambulante ondersteuning. Meer concreet zijn dit volwassenen met een beperking, een ernstig psychiatrische aandoening en/of volwassenen in de dak- en thuislozenzorg.

Deze interventie heeft als doelstelling om de tevredenheid van de persoon zelf omtrent zijn/haar sociale relaties te verhogen door op een actieve manier aan de slag te gaan. Dit gebeurt door vooreerst (1) de wensen en noden omtrent interpersoonlijke relaties in kaart te brengen, (2) de beïnvloedende factoren op individueel, interpersoonlijk, organisatie-, samenlevings- en socio-politiek niveau te beschrijven en (3) de dynamieken in het heden, verleden en toekomst in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen interventies op maat toegepast en tussentijds geëvalueerd worden. Tijdens de lezing zal ingegaan worden op dit interventietraject en de resultaten hiervan. Doorheen de lezing krijg je handvaten om gerichter om te gaan met (uitdagingen in ) het sociale netwerk van jouw cliënten.

  • Kostprijs:  15 euro (12 euro voor leden van LAPP, VVKP, VVO of VVSP)
  • Betalingswijze: online betaling

Meer info