Mentaliseren en autisme: Hoe leest mijn brein jouw brein?

BRUCCpro ONLINE EXPERTSESSIES Dit zijn inspirerende online middagsessies van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie. Deze online sessies gaan maandelijks door en beogen een ontspannend delen van expertise. De thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied. Op donderdagen van 12u30 tot 13u30. Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro ! 15% korting voor VVKP-leden.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12.30u tot 13.30u

Mentaliseren en autisme: Hoe leest mijn brein jouw brein?

Tientallen jaren aan autisme-onderzoek heeft een vrij grote bron aan informatie opgeleverd.
Meerdere neurobiologische perspectieven zijn voorgesteld, maar de integratie en klinische
toepassing van die kennis blijft voorlopig nog achterwege. In deze expertsessie zal er aandacht zijn
voor het cerebellum – een hersengebied achteraan, onderaan ons hoofd dat betrokken is in de
ontwikkeling van autisme en een soort neuraal ontmoetingscentrum is voor tal van menselijke
gedragingen. Recente reviews (onder ontwikkeling) lijken te suggereren dat dit hersengebied kan
helpen om een theoretische integratie mogelijk te maken. Daarnaast heeft onze onderzoeksgroep
meermaals aangetoond dat dit gebied belangrijk is voor mentaliseren; het begrijpen en herkennen
van gedachten en gevoelens bij jezelf en anderen. Vanuit deze inzichten wordt er verder ingegaan
op moeilijkheden en sterktes op vlak van mentaliseren bij autisme, mogelijke genderverschillen en
welke implicaties deze bevindingen kunnen hebben voor interventie en diagnostiek.


Tom Bylemans is afgestudeerd als klinisch psycholoog (KU Leuven) en sinds 2019 werkzaam als
doctoraatsonderzoeker in de Brain Body and Cognition groep, het Center for Neuroscience en
BRUCC. Zijn onderzoek focust voornamelijk op mentaliseren en gestructureerd verhalen vertellen bij
volwassenen met autisme. Specifieke aandacht gaat hierbij naar genderverschillen, diagnostiek en
interventies, telkens vanuit een neurowetenschappelijk denkkader. Tom doet zo veel mogelijk aan
participatief onderzoek waarbij volwassenen met autisme directe input geven aan het uitwerken van
de studies.