In deze 5 delige masterclass die vanaf 25 januari van start gaat nemen vijf experten uit Nederland en België u mee in actuele thema’s die de hedendaagse ouderenzorg domineren. Onder de deskundige begeleiding van Lies Van Assche en Luc Van de Ven, wordt theorie aan praktijk gekoppeld en kunnen ervaringen door middel van reflectie-opdrachten en intervisie uitgewisseld worden.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie
Neuropsychologie
Psycho-oncologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

12:30 - 16:30
Martelarenlaan 36 , 3010 Leuven
850 euro prijs voor de volledige masterclass (5 modules)
12.30 - 16.30
Martelarenlaan 36 , 3010 Leuven
850 euro prijs voor de volledige masterclass (5 modules)
12.30 - 16.30
Martelarenlaan 36 , 3010 Leuven
850 euro prijs voor de volledige masterclass (5 modules)
12.30 - 16.30
Martelarenlaan 36 , 3010 Leuven
850 euro prijs voor de volledige masterclass (5 modules)
12.30 - 16.30
Martelarenlaan 36 , 3010 Leuven
850 euro prijs voor de volledige masterclass (5 modules)

Werken in ouderenzorg is onvoorstelbaar gevarieerd. Meer dan ooit worden ouderen geconfronteerd met moeilijkheden, kleine of grote beperkingen en verlieservaringen. Ze ervaren hierbij nood aan ondersteuning op mentaal, lichamelijk, sociaal en existentieel vlak en trachten de film van hun leven te verwerken.

Als zorgprofessionial in de ouderenzorg, is het uitermate belangrijk om voldoende kennis en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun problematiek te verkrijgen om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden. In deze masterclass bestaande uit 5 modules nemen vijf experten uit Nederland en België u mee in actuele thema’s die de hedendaagse ouderenzorg domineren. Onder de deskundige begeleiding van Lies Van Assche en Luc Van de Ven, wordt theorie aan praktijk gekoppeld en kunnen ervaringen door middel van reflectie-opdrachten en intervisie uitgewisseld worden.

 

 

Lies Van Assche
Lies Van Assche
Luc Van de Ven
Luc Van de Ven

Het is enkel mogelijk om op alle sessies samen in te schrijven. De prijs voor de volledige masterclass (vijf sessies van een halve dag, lunch inbegrepen) bedraagt € 850.

 

Meer info en inschrijvingen

 

We stellen de sprekers en de modules kort aan u voor:

Lies Van Assche

Module 1: Het optimaliseren van het cognitieve functioneren: Begeleiding en revalidatie van ouderen met cognitieve problemen

25 januari 2022 (dr. Lies Van Assche)

We richten ons op cognitieve stimulatie, training en revalidatie bij ouderen met (zeer) milde tot ernstige cognitieve problemen. Een conceptueel kader, wetenschappelijke evidentie en aandachtspunten in het opstellen van cognitieve interventies worden besproken. Tot slot bekijken we samen welke types van interventies overwogen kunnen worden afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. Maar ook hoe de dagelijkse begeleiding van ouderen met cognitieve problemen kan verlopen; we eindigen met enkele praktijkoefeningen.

Dr. Lies Van Assche is klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Module 2: Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: gewoon behandelen

22 maart 2022 (dr. Arjan Videler)

Met het verschijnen van het Handboek Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen, een Nederlands-Vlaamse samenwerking, kwam er meer aandacht voor persoonlijkheidsproblematiek op latere leeftijd in Vlaanderen. Menigeen zal desondanks denken: bestaan persoonlijkheidsstoornissen nog wel in de ouderdom? Hoe kan men deze diagnosticeren? En als persoonlijkheidspathologie persisteert tot in het senium, is deze dan te behandelen?

Dr. Arjan Videler is psychotherapeut, gz-psycholoog en onderzoeker, GGz Breburg en Tilburg University.

Module 3: Wat u anno 2022 moet weten over dementie

14 juni 2022 (prof. dr. Mathieu Vandenbulcke)

Het dementieveld evolueert snel. De diagnose van de onderliggende aandoening, zoals de ziekte van Alzheimer, wordt steeds vroeger gesteld. De zoektocht naar een behandeling gaat met vallen en opstaan, maar er is licht aan het einde van de tunnel.

Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke is hoogleraar ouderenpsychiatrie, KU Leuven.

Module 4: Verdriet, rouw en depressie

20 september 2022 (dr. Cédric van Moorsel)

Rouw en depressie worden beschouwd als de normale en pathologische kant van verlieservaring. Maar klopt dit wel? We zullen beide concepten nader bespreken alsook hun behandeling en begeleiding, en de plaats die er nog wordt toebedeeld aan het affect verdriet.

Dr. Cédric van Moorsel is ouderenpsychiater, UPC Duffel.

Module 5: Het begeleiden van de familie

22 november 2022 (Luc Van de Ven)

Het deskundig begeleiden van familieleden is een van de uitdagingen van de moderne kwaliteitsvolle ouderenzorg. Toch is dit vaak een hele opgave. Vooral de begeleiding van de zogenaamde ‘lastige’ familie blijkt vaak geen eenvoudige opgave. We belichten de problematische situatie waarin vele families zich bevinden en formuleren aangrijpingspunten voor een deskundige begeleiding, met aandacht voor de constructieve dialoog op weg naar ‘partners in zorg’.

Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

 

Schrijf u nu in

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Welzijn en Zorg | VIEWZ".

 

Vandenbroele