Het gebruik van ‘pressure training’ binnen sport en andere prestatiedomeinen

BRUCCpro ONLINE EXPERTSESSIES Dit zijn inspirerende online middagsessies van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie. Deze online sessies gaan maandelijks door en beogen een ontspannend delen van expertise. De thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied. Op donderdagen van 12u30 tot 13u30. Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro ! 15% korting voor VVKP-leden

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12.30u tot 13.30u

Het gebruik van ‘pressure training’ binnen sport en andere prestatiedomeinen

Het is een veelvoorkomend fenomeen binnen sport en andere prestatiedomeinen dat het uitvoeren of reproduceren van aangeleerde (motorische) vaardigheden aangetast wordt onder hoge druk. Een van de belangrijkste methodes om dergelijk ‘choken’ te vermijden is het op regelmatige basis oefenen onder gesimuleerde druksituaties. Tijdens deze expertsessie zal dieper ingegaan worden op dergelijke ‘pressure training’. We zullen stilstaan bij de twee belangrijkste theoretische kaders die pressure training onderbouwen, met name stressinoculatietraining en ecological dynamics, en de aanzienlijke verschillen in praktische implicaties die beide kaders met zich meebrengen. Vervolgens zullen we bekijken hoe druk op een praktische manier verhoogd kan worden binnen een prestatiecontext en welke uitkomsten hiermee bereikt kunnen worden. Tot slot zullen we ook stilstaan bij enkele ethische uitdagingen die met pressure training verbonden zijn.

Jolan Kegelaers studeerde af als klinisch psycholoog en behaalde in 2019 zijn doctoraat binnen de onderzoeksgroep Sportpsychologie en Mentale Begeleiding van de Vrije Universiteit Brussel. Binnen zijn doctoraatsonderzoek onderzocht hij onder andere hoe coaches veerkracht in hun atleten kunnen ontwikkelen. Sinds oktober 2022 is Jolan actief als postdoc onderzoeker bij de onderzoeksgroep BRUCC. In brede zin is zijn onderzoek gericht op de intersectie tussen het bereiken van maximale prestaties én het behoud van mentaal welzijn binnen verschillende prestatiecontexten.