Het alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD)

BRUCCpro ONLINE EXPERTSESSIES Dit zijn inspirerende online middagsessies van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie. Deze online sessies gaan maandelijks door en beogen een ontspannend delen van expertise. De thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied. Op donderdagen van 12u30 tot 13u30. Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro ! 15% korting voor VVKP-leden

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12.30u tot 13.30u

Het alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD)

Door de toenemende kritiek op de categorische benadering van persoonlijkheidsstoornissen, switchen de bestaande classificatiesystemen zoals International Classification of Diseases (ICD) en Diagnostic Statistical Manual (DSM) naar dimensionele benaderingen. In deze expertsessie gaan we dieper in op het DSM-5 alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPS). We bespreken hoe AMPS de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis inschat op basis van het persoonlijkheidsfunctioneren en hoe pathologische persoonlijkheidstrekken kunnen ingezet worden om de persoonlijkheidsprofielen te beschrijven. We overlopen de beschikbare empirisch onderbouwde instrumenten en hoe we deze in praktijk voor diagnostiek kunnen inzetten aan de hand van een casusvoorbeeld.

Gina Rossi is klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen en Faculteit Recht en Criminologie). Ze doceert er onder meer het vak Psychodiagnostiek Volwassenen en is coördinator van interuniversitaire postacademische opleidingen, zoals de Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek – optie Volwassenen. Ze is voorzitter van de VUB Persoonlijkheid en Psychopathologie onderzoeksgroep (PEPS). Haar onderzoek richt zich op conceptualisatie, meten en behandeling van persoonlijkheidspathologie bij volwassenen. Een overzicht van haar publicaties vind je hier.