Groepssessies Cognitieve Gedragstherapie voor insomnia

Tijdens deze groepsessies ivm slaapklachten gaat men aan de slag met het vergroten van de zelfredzaamheid, zelfcontrole en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

19u30 tot 21u30
Langstraat , 2140 Borgerhout
19u30 tot 21u30
Langstraat , 2140 Borgerhout
19u30 tot 21u30
Langstraat , 2140 Borgerhout
19u30 tot 21u30
Langstraat , 2140 Borgerhout

Over het thema

Slaapklachten komen vaak voor. Eén op de vijf Belgen lijdt er echter aan.

Meestal zijn deze klachten tijdelijk van aard en gaan ze ook spontaan weer over. Maar sommige mensen hebben veel langer last van een verstoorde slaap. Omdat slaapproblemen negatieve gevolgen kunnen hebben, op de psychische en fysieke gezondheid, is behandeling nodig.

Bij CBT-i staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van langdurige slapeloosheid als doel voorop.

Programma

Gedurende vijf weken (sessies van 2 uur) wordt in groep gewerkt rond een aantal belangrijke pijlers:

  • inzicht krijgen in het eigen slaappatroon aan de hand van een slaapdagboek;

  • psycho-educatie: wat is gezonde slaap? welke mechanismen houden slaapproblemen in stand?

  • slaapgedrag: verkeerd aangeleerde slaapgewoonten aanpakken, slaaprestrictie en stimuluscontrole (juiste prikkels associëren met slaap);

  • omgaan met piekeren en doorbreken van gedachten die de slaap verstoren;

  • relaxatietechnieken leren toepassen.

Tarief en inschrijven

2,50€ per sessie (via RIZIV terugbetaling ELP).

Individuele intake is gratis.

Inschrijven kan tot 10 maart 2023 via:

Tijdens het individuele intakemoment wordt er gekeken of deze behandeling aangewezen is voor uw probleem.

Meer info vindt u op onderstaande flyer of via deze website.