DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

Vanaf 9u tot 17u
Federale Pensioendienst
Europa esplanade , 1060 Brussel

DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen

De Hoge Gezondheidsraad in Brussel organiseert een studiedag rond dit advies

In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte classificatiesystemen, DSM en ICD, een aantal problemen en impasses met zich meebrengen. Deze situeren zich op epistemologisch, organisatorisch en klinisch niveau. Het advies formuleert verschillende aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen. 

De HGR wenst aan alle betrokkenen de mogelijkheid te geven om een discussie te voeren over deze kwesties. Tijdens deze studiedag wordt het advies voorgesteld en stellen meerdere internationale sprekers hun deskundigheid ter beschikking. In een rondetafelgesprek zetten verschillende stakeholders hun standpunten uiteen. Daarbij is er ruim tijd voor samenspraak voorzien.

Voorlopig programma en inschrijvingsmodaliteiten