De invloed van nieuwe technologieën op de ouder-kind relatie

BRUCCpro ONLINE EXPERTSESSIES Dit zijn inspirerende online middagsessies van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie. Deze online sessies gaan maandelijks door en beogen een ontspannend delen van expertise. De thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied. Op donderdagen van 12u30 tot 13u30. Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro ! 15% korting voor VVKP-leden.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12.30u tot 13.30u

De invloed van nieuwe technologieën op de ouder-kind relatie

Kinderen en jongeren groeien op met de nieuwste technologieën en vinden dit heel vanzelfsprekend. Dat maakt dat hun generatie bekendstaat als de ‘digital natives’. Hun ouders kunnen vaak wel (goed) overweg met deze technologieën, maar zijn er minder mee vervlochten, wat zorgt voor een verschil in beleving. Dat belevingsverschil maakt het lastig voor ouders om in te zien welke voordelen jongeren uit digitale media halen (bv. competentiegevoel in games of sociale erkenning op social media), maar ook om de risico’s op negatieve ervaringen in te schatten (bv. sextortion of cyberpesten). In deze expertsessie wordt er gekeken naar de verschillen tussen ouders en kinderen wat betreft de beleving van nieuwe technologie en welke rol deze spelen in de ouder-kind relatie. Er worden ook concrete aandachtspunten meegegeven voor ouders om aansluiting te vinden bij de beleving van hun kinderen.

Martijn Van Heel is docent ontwikkelingspsychologie aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek focust op de rol van opvoeding, nieuwe technologie en culturele achtergrond in de (sub)optimale ontwikkeling van kinderen.