Algemene klinische psychologie
Forensische psychologie

Data van dit evenement

Van 13u tot 17u
Provincieplein 1 , 3010 Leuven
Vanaf 12.15u ontvangst met broodjeslunch

Dit colloquium, georganiseerd door IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) en VVKP, wil een samenspraak organiseren tussen psychologen en actoren van justitie opdat zij elkaars terrein beter zouden begrijpen in het belang van iedereen.

Het is de bedoeling om synergiën te creëren tussen klinisch psychologen en magistraten voor alles wat het strafonderzoek betreft.

Deze noodzaak is er omdat  justitie geregeld een beroep moet doen op psychologen in strafonderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van de risicotaxatie voor recidive.

Info en programma

Inschrijvingsformulier