BRUCCpro Empathie als kernconcept binnen persoonlijkheids(dis)functioneren

Persoonlijkheid komt hoofdzakelijk tot uiting wanneer ‘het zelf’ in interactie treedt met de brede sociale omgeving. Om die reden worden persoonlijkheidspathologieën belicht als interpersoonlijke stoornissen. Om adaptief in contact te treden met ‘de ander’ of de sociale omgeving, zijn vaardigheden in empathie onontbeerlijk. Tijdens deze expertsessie gaat men hier ook dieper op in.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

12u30 tot 13u30

Over het thema

‘Empathie’ is één van de kernconcepten binnen het voorgesteld Alternatief Model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPS) in de DSM-5-TR. Tijdens deze lezing zal dieper worden ingegaan hoe empathie begrepen kan worden in functie van persoonlijkheid en hoe deze beoordeeld kan worden binnen de klinische praktijk.  

Spreker

Joyce Van Den Meersschaut is psychodiagnosticus bij BRUCC, het ambulant centrum voor psychologische dienstverlening (1ste lijn) waar zij praktijk, onderzoek en onderwijs over psychodiagnostiek bundelt in een streven naar evidence-based practice. Ze fungeert als coördinator voor de PEV Psychodiagnostiek Volwassenen (VUB, UGent, KU Leuven). Als universitair assistent draagt zij haar praktijkervaring vol passie over in de masteropleiding Psychologie aan de VUB, met name in de opleidingsonderdelen ‘Psychodiagnostiek Kinderen en Adolescenten’ en ‘Psychodiagnostiek Volwassenen'. Haar doctoraatsonderzoek focust op het interpersoonlijk functioneren bij persoonlijkheidspathologieën.

Tarief en Inschrijven

Prijs: 30€

Betaal éénmalig 90€ voor alle komende BRUCCpro expertsessies van dit academiejaar.

Inschrijven kan tot 23 juni 2024

MEER INFO